Strategi

Globala trender visar att vår mission att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid är mer relevant än någonsin. Vår strategi sträcker sig till 2024 och inkluderar fyra strategiska prioriteringar och tio strategiska initiativ.

Hållbarhet genomsyrar verksamheten och är det fundament som strategin vilar på. Vårt fokus för de närmsta åren ligger på att förbättra lönsamheten och leverera på våra initiativ för lönsam tillväxt. Medarbetarnas expertis, nytänkande och samverkan med kunder och partners är avgörande för arbetet som krävs för att nå våra mål.

Våra strategiska prioriteringar

Förbättra effektivitet och prestation
En effektiv verksamhet är nyckeln till framtida investeringar i produktionskapacitet, innovationer och förpackningslösningar. Genom fem områden förbättrar vi den grund som behövs för att leverera.Läs mer

Skapa lönsam tillväxt genom ökat kundvärde

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt erbjudande och öka kundernas konkurrenskraft. Ambitionen är att växa inom attraktiva marknadssegment där slutprodukterna har höga förädlingsvärden. Läs mer

Accelerera innovationstakten
Att omsätta vår innovationsportfölj är avgörande för att vi ska vara relevanta på lång sikt. I nära samverkan med kunder och partners utvecklar vi förpackings lösningar som förbättrar nyttjandet av jordens resurser. Läs mer

Expandera i värdekedjan
Vår kunskap om funktionella förpackningslösningar gör oss väl rustade att skapa värde längre fram i värdekedjan. Läs mer