Karlsborg

I Karlsborg produceras Formbart papper (FibreForm®), Kraftpapper och Säckpapper samt Massa. Dessutom finns två applikationslaboratorier med expertis inom optimering av massa och utveckling av påsar och säckförpackningar. 

Om Karlsborg

Karlsborgs produktionsenhet, strax utanför Kalix i Norrbottens län, är en världsledande tillverkare av Säckpapper, Formbart papper (FibreForm®) och Kraftpapper avsedda för användare med mycket höga krav på effektiva, kreativa och funktionella förpackningslösningar. I Karlsborg produceras även blekt pappersmassa för leverans i balad form. Säckpappret används till förpackningar för industriella förpackningar så som cementsäckar eller konsumentprodukter som djurfoder. Kraftpappret används som emballeringspapper för våra egna produkter och torra livsmedel såsom mjöl och socker.

I Karlsborg finns även två applikationslaboratorier som erbjuder värdeskapande tjänster med fokus på att utmana det konventionella. Product Development Center (PDC) erbjuder utveckling av material och lösningar till påsförpackningar, framför allt för torra livsmedel såsom mjöl, socker och gryn men även service inom bärkassar för mode eller mat. PDC erbjuder även analys och utveckling av säckförpackningar med fokus på pulverformiga produkter som byggmaterial, kemikalier, mineraler, mjöl och socker. Pulp Lab samarbetar med flera av BillerudKorsnäs egna fabriker för att utveckla företagets massaprodukter. Förutom att utveckla den egna massaprodukten erbjuder labbet även utvärdering, utveckling och förädling av kunders pappersmassa.

Fakta

Produkter: Säckpapper > , Formbart papper > , Kraftpapper - Påsar > Massa >

Marknadssegment: Mat & dryck >  Industri >

Produktionskapacitet: 350 000 ton/år

Antal anställda: 400

Relaterade länkar: Sack Lab-tjänster >  Pack Lab-tjänster >

Hållbarhet & dokument

Hållbarhetsredovisning >

Certifikat och standarder > 

Verksamhetspolicy >

Dokument entreprenörer >

Historia

I Karlsborg startade produktionen av pappersmassa 1914. Fyra år senare lades dock delar av fabriken ner och stora delar av maskinparken såldes. 1929 återupptogs produktionen och 1937 blev statliga Domänverket ägare av anläggningen. 1942 tog ASSI AB (Aktiebolaget Statens Skogsindustrier) över driften och investerade i ett nytt massabruk som togs i drift 1980. 1993 fusionerade Domän AB (tidigare Domänverket) med ASSI AB och bildade Assi Domän AB som drev produktionsanläggningen fram till 2001 då Billerud AB tog över som ägare. År 2012 gick Billerud AB och Korsnäs AB samman och bildade BillerudKorsnäs AB.

Samrådsunderlag Karlsborgsverken

Vid anläggningen i Karlsborg tillverkas idag blekt avsalumassa samt vitt säckpapper. Utgående vatten från pappers- och massafabriken renas genom biologisk behandling i luftade dammar. I dammarna sedimenterar vissa mängder bioslam, vilket medför att reningsprocessen över tid riskerar att försämras. Resterande mängd bioslam sedimenterar i eftersedimenteringen. Återkommande återställning av både de luftade dammarna och eftersedimenteringens ursprungliga volym genom muddring är därför nödvändig för en effektiv reningseffekt.

Återställningsarbetet består av muddring, avvattning och slutligt omhändertagande av bioslam. Avvattning och slutligt omhändertagande av slammet är tillståndspliktigt och kommer att föregås av en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. I föreliggande samrådsunderlag beskrivs tilltänkt metod för muddring, avvattning och slutligt omhändertagande. Länk till underlaget här.

Karriär

BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackninar för en hållbar framtid. Är du intresserad av att arbeta med oss? Välkommen att besöka våra karriärsidor.

Besöks- och kontaktinformation

Se vår besöksfilm

Är du intresserad av att besöka oss? Just nu tar vi inte emot besök pga Covid-19.

Växel: 0923-66000

Marie Larsson
Anja-Maria Norén (föräldraledig)
Kommunikationsansvarig

Mikael Nordqvist
Fabrikschef

Laura Mansikka
Miljöchef

Mona Harila
HR-chef

Maria Sarady
Chef Hälsa och Säkerhet

BillerudKorsnäs Karlsborg
Karlsborgs produktionsanläggning
952 83 Karlsborgsverken, Sverige

Besöksadress:
Karlsborgsverken, Strandvägen 3