i aM sick sons worK
Git Navigation_Refactoring 2022-04-13_12:42

Vilken är din anledning att äga skog?

Du kan påverka värdet på din skog, både vad gäller ekonomisk avkastning, som en hållbar råvara till samhället eller en plats med höga naturvärden.

Skogsbruksplan för effektiv skogsskötsel

En skogsbruksplan är det viktigaste verktyget, en plan för dina åtgärder och ett bra beslutsunderlag för skogsbruket.

Certifiera din skog

Vill du ha ett skogsbruk som är miljöanpassat, tar social hänsyn och är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt? Då ska du certifiera din skog.

Livet med skogen

Fritid i skogen

Små kryp med en stor uppgift

Många insekter trivs i skogen – soliga platser och gamla lövträd får krypen att må bra och ökar den biologiska mångfalden.
Skogsskötsel

Planera för att plantera

Att välja rätt trädslag utifrån ståndort, att noggrant planera sina föryngringsåtgärder i god tid och vara riktigt rädd om plantorna, det är...

Nyheter

Nyhet
24 maj 2022

Beredd på brand

Under den varma årstiden är det högsäsong för skogsbränder. Myndigheten MSB har förbättrat sina prognoser för skogsbrand inför sommaren.
Nyhet
27 apr 2022

Anpassat brukande ger högre naturvärden

I FSC:s skogsbruksstandard som antogs hösten 2020 stärktes vissa krav med hänsyn till miljöintressen och sociala intressen. Exempelvis...

Sköt om din skog

Liten pojke med keps och röd jacka vid vattenpöl i skogen.

Kom i gång som ny skogsägare

Om du är ny som skogsägare kan du ha glädje av våra matnyttiga tips om hur du kommer igång. Ett planerat skogsbruk ger den bästa avkastningen.
Avverkningsmaskin avverkar mossiga träd.

Är det dags för avverkning?

Föryngra när skogens tillväxt har kulminerat och lönsamheten är som störst. En lyckad avverkning lägger också grunden för framtidens skog.
Höstlöv i skogen lyser i gult och orange i solen.

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.