Corrugated Solutions

Corrugated Solutions levererar material till wellpapptillverkare och förpackningslösningar till varumärkesägare. Starka och lätta material, fluting och liner, används i wellådor för känsliga varor och krävande transporter. Smarta förpackningar tillhandahålls via konceptet Managed Packaging, det vill säga supply chain-lösningar och förpackningsoptimering till varumärkesägare i syfte att utmana konventionella lösningar.

Tillväxtstrategi: Värdetillväxt

 Hållbar och lönsam tillväxt ska nås genom värdetillväxt, det vill säga ökade marginaler utan att nödvändigtvis investera i den befintliga produktionskapaciteten för papper.     

Tillväxtmål 2-4% per år

 • Dra affärsmässiga fördelar av en stark produktportfölj och sätta en ny marknadsstandard

 • Fortsätta att skapa kundvärde från fiber till förpackning

 • Utökat samarbete med varumärkesägare i attraktiva marknader

 • Ytterligare stärka positionen inom de nya marknadssegment som introducerades under 2017

Fluting ~ 45 % av Corrugated Solutions försäljning

Förpackningar för:

 • Frukt och grönsaker
 • Heavy duty komponenter till bilindustri,
  vitvaror och elektronik.
 • Transporter

Liner ~ 35 % av Corrugated Solutions försäljning

Primärförpackningar för:

 • Exklusiv dryck
 • Skönhets- och hälsovårdsprodukter
 • Konfektyr
 • Hemelektronik

Sekundärförpackningar för:

 • Konsumentvaror

Butiksfärdiga förpackningar för:

 • Konsumentvaror

 

Managed Packaging ~ 20 % av Corrugated Solutions försäljning

Förpackningslösningar och tjänster till varumärkesägare med internationella förpackningsprogram och transporter.

Managed Packaging erbjuder fördelar inom:

 • Operationella besparingar
 • Enkel hantering
 • Ökade intäkter
 • Hållbara lösningar

Nyckelfakta

Värdetillväxt
2-4%
Nettoomsättning, MSEK
3 856
EBITDA, MSEK
834
EBITDA-marginal
22%