Organisation

För att samla spetskompetens och för att skapa en närhet till kunder och marknaden är verksamheten organiserad i tre affärsområden  som utvecklar och marknadsför högkvalitativa material och smartare lösningar till förpackningstillverkare, konverterare och varumärkesägare. Produktionen sker vid koncernens åtta produktionsanläggningar.

Packaging Paper

Affärsområde Packaging Paper erbjuder kunderna tekniskt avancerat nyfiberbaserat kraft och säckpapper samt smarta lösningar för funktion, design och materialval. Alla kvaliteter är starka samt har mycket bra tryck- och körbarhet vilket bidrar till ökad produktivitet i kundernas konverteringsprocesser.

Consumer Board

Affärsområde Consumer Board utvecklar och säljer högkvalitativ kartong av nyfiber till flera segment, bland annat drycker och konsumentvaror, som efterfrågar förpackningar som är effektiva, attraktiva samt funktionella. Dessutom erbjuder affärsområdet sina kunder lösningar för leveransservice samt applikationskunskap.

Corrugated Solutions

Wellpapp är ett av världens mest använda förpackningsmaterial. De flesta konsumentvaror packas i wellådor under transporter. Affärsområde Corrugated Solutions erbjuder wellråvaror av nyfiber anpassade för höga krav på styrka, hygien och tryck. Rådgivning inom förpackningsoptimering hjälper varumärkesägare till rätt förpackning för varor och logistikkedjor.