Frövi/Rockhammar

I Frövi/Rockhammar produceras förpackningskartong och vätskekartong. Dessutom finns ett centrum med expertishjälp inom områdena förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport.

  • Produktionskapacitet: 470 kton/år
  • Antal anställda: 630 (ca)
  • Produkter: Vätskekartong, förpackningskartong

BillerudKorsnäs Frövi
Address SE-718 80 Frövi, Sweden
Phone: +46 (0) 581-37 000