i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Lösningar för papperspåsar till detaljhandeln

Låt varumärket tala

Förpackningar är kommunikationsbärare. Vårt kraftpappers höga tryckbarhet bidrar till att ditt varumärke uppfattas som attraktivt, och påsarna utgör en kostnadseffektiv reklamkanal.

Du får starka påsar

Vårt kraftpapper är starkt, tåligt och optimerat för att hålla för både ett tungt innehåll och en effektiv fyllning i långa och krävande hanteringsprocesser.

Det säkra valet

Vårt kraftpapper har en renhet som garanterar en förpackning fri från smak och lukt, vilket naturligtvis också gör det perfekt, och godkänt, för direktkontakt med livsmedel.

Ersätt plast

Starkt, förnybart papper ger mindre belastning på miljön, särskilt om det är förnybart och biologiskt nedbrytbart. Att övergå till pappersprodukter ger positiva signaler och lyfter varumärket i konsumentens ögon.

Starkt och tåligt. Rent, livsmedelssäkert och hållbart. Ett attraktivt sätt att kommunicera. De påsar du erbjuder dina kunder spelar roll på många olika sätt. Dra nytta av vår expertis och vårt makalösa, naturliga kraftpapper och låt oss ta fram bärkassar och påsar som du stolt kan skicka med dina kunder.

Ett alternativ till plast

En stark trend bland konsumenter idag är att välja hållbara förpackningsalternativ när det gäller bärkassar. Dessutom blir lagstiftningen mot engångspåsar av plast allt strängare, jorden runt. Därför har vi tagit fram vårt rena, extremt starka kraftpapper för bärkassar — BillerudKorsnäs Xpression.

Dra blickarna till dig med starka bärkassar av papper

Bli kundens bästa vän. Visa att du vågar och låt både kunden och varumärket glänsa med påsar med tryck. Vi har lösningar för bärkassar som kan användas i alla applikationer.

En ren konsumentpåse är garanterat livsmedelssäker

Att kunna garantera att påsar för frukt och bröd är livsmedelssäkra är en fråga om förpackningsmaterial. Papperssortimentet BillerudKorsnäs Basix kan verka enkelt, men hemligheten ligger i det rena kraftpappret som garanterar både livsmedelssäkerhet och snygg presentation.

Få bättre påsar

BillerudKorsnäs Pack Lab utvecklar och optimerar bärkassar och pappersförpackningar för socker och mjöl. Med vår unika utrustning kan vi utvärdera och pröva viktiga funktioner.

Läs mer om våra material och lösningar

Vi kan hjälpa dig skapa nya förpackningar eller optimera dina befintliga bärkassar och konsumentpåsar. Vår expertis och våra Pack Lab-tjänster sträcker sig från kunskap om förpackningstrender och innovationer, som vi kontinuerligt delar med oss av till dig, till vetenskapliga tester och analyser. Allt detta ger dig verkliga konkurrensfördelar.

Kunskapsdelning

Låt dig inspireras, lär dig mer, och ligg alltid i framkant genom våra Smarter Packaging-seminarier och vår expertkunskap inom olika typer av förpackningsmaterial, trender, innovationer och hållbarhet.

Förpackningsoptimering

Öka din konkurrensfördel genom att utnyttja vår ingenjörskunskap och låt oss utvärdera, förbättra och optimera dina nuvarande förpackningslösningar.

Förpackningsinnovation

Få nya märkesfrämjande förpackningslösningar genom våra kunskapsdrivna innovationer och vår strukturella förpackningsdesign, som kan ersätta en mängd befintliga lösningar.

inspiration

Den första förseglade pappersförpackningen

Konventionella förpackningar för torrvaror som mjöl och socker har flera fördelar – och flera miljömässiga nackdelar. Plastpåsar läcker inte, men...

Inget bör vara för evigt* inte heller förpackningar

* utom kärlek. Fyra miljarder ton avfall produceras i världen varje år och plastpartiklar finns i alla våra hav. Hur kommer det att påverka...

Framtidens förpackningar för socker och mjöl

Vi söker ständigt nya sätt att utmana konventionella metoder för förpackning av torrvaror. Därför gav vi NINE i uppdrag att studera marknaden och...

Kontakt

Bag Solutions

Kontakta oss här