Ansvarsfullt företagande

BillerudKorsnäs följer relevant lagstiftning och regler i de länder där vi är verksamma. Genom att bedriva ett ansvarsfullt företagande bidrar vi till en bättre och mer hållbar värld, samtidigt som vi skyddar BillerudKorsnäs och dess intressenter från de mycket allvarliga konsekvenser som kan bli följden om vi inte följer lagstiftningen, reglerna och de internationella standarderna inom området.

Anti-korruption och konkurrensrätt

BillerudKorsnäs har en absolut nolltolerans mot korruption och beteenden som strider mot tillämpliga konkurrensrättsliga regler. Utgångspunkten för arbetet ligger i bolagets uppförandekod samt ställningstaganden mot korruption och avseende konkurrensrättsliga regler i koncernens policyer. Företaget kräver också att uppförandekoden, med ett formellt avståndstagande till alla former av korruption efterlevs av anställda.

Ladda ner och läs vår uppförandekod respektive Policy mot korruption.

Leverantörsstyrning

De grundläggande krav som omfattar våra leverantörer är efterlevnad av BillerudKorsnäs uppförandekod tillsammans med internationella standarder, gällande lagar och förordningar. Med vårt deltagande i FN:s Global Compact förbinder vi oss att följa de etiska riktlinjer som föreskrivs för globalt verkande företag. På så sätt säkerställs att granskning och uppföljning av leverantörerna inkluderar riskerna med så kallat modernt slaveri.

Processen för leverantörsutvärdering görs i treårscykler och omfattar samtliga leverantörer där bolaget gör inköp över SEK 100 000, exklusive inköp av vedråvara respektive inköp relaterade till Managed Packaging (beskrivs nedan).

Läs och ladda ner vår Supplier Code of Conduct här.

Läs och ladda ner vår uppförandekod här.

Riskbedömning

Tillsammans med kvalificerade medarbetare gör köparen en första riskbedömning som täcker de utvärderingsområden som nämns ovan. Denna del av modellen leder till en prioritering av områden och leverantörer.

Självutvärdering

Utvalda leverantörer utför sedan en självutvärdering som innehåller cirka 75 frågor, och som ger en heltäckande bild av leverantörens attityd, förhållningssätt och uppfyllande av en hållbar och ansvarsfull verksamhet. Självutvärderingen granskas och vi beslutar om nästa steg baserat på resultatet. Vi ger alltid individuell återkoppling på varje leverantörs självutvärdering, inklusive förslag till förbättringar och godkännanden, och i vissa fall genomförs ett förbättringsmöte.

Ladda ner formuläret för självutvärdering här.

Förbättringsmöte

Ett begränsat antal av våra leverantörer erbjuds ett kostnadsfritt förbättringsmöte. Mötet innehåller alltid en granskning, men är så mycket mer än så. Det är mer en övergripande diskussion om hur parterna gemensamt kan förbättra värdekedjan. Om det behövs så lanseras ett gemensamt förbättringsprogram.

Beslut

Baserat på resultaten blir leverantören godkänd, får ett begränsat godkännande eller också avslutas relationen med leverantören på ett kontrollerat sätt.

Vi granskar och förbättrar kontinuerligt vår process och modell för utvärdering av leverantörer.

Inköp av vedråvara och utvärdering av transportörer

Inköp av vedråvara sker inom ramen för standarderna FSC®s och PEFC™s Chain of Custody, och rutiner för att säkerställa vedens ursprung enligt standarden FSC® Controlled Wood, klausulerna om Controlled Sources i PEFC™ Chain of Custody och EU:s timmerlagstiftning EUTR. För de 22 transportörer som kör vedråvara från skog till produktionsenheter används en anpassad variant av leverantörsutvärdering. I den efterfrågar bolaget att rutiner för säker lossning, miljö-, drog- och alkoholpolicyer finns implementerade.

Inköp relaterade till Managed Packaging

I takt med den växande affären inom Managed Packaging har också arbetet med att utveckla processerna för och genomförandet av revisioner intensifierats. Ett nytt system för godkännande och uppföljning av produktionspartners har under året utvecklats och etablerats. Utgångspunkten är att inte enbart söka förbättringar och avhjälpa eventuella brister, utan att också utbilda våra partners i ledningssystem och långsiktigt förbättringsarbete. Revisionerna, som genomförs av BillerudKorsnäs och oberoende tredje part, sker på plats enligt en standardiserad process som inkluderar ett omfattande frågebatteri främst kring sociala aspekter för de anställda såsom arbetsrätt, föreningsfrihet, arbetstider, ersättningar och säkerhet.

Vi arbetar för närvarande med att uppdatera våra processer för leverantörsutvärderingar och kommer under 2019 att introducera EcoVadis, en tredje part som utvärderar företags hållbarhetsarbete i hela världen.