Ansvarsfullt företagande

BillerudKorsnäs följer relevant lagstiftning och regler i de länder där vi är verksamma. Vi väljer de affärspartner som tillämpar liknande principer i etiska, sociala och miljörelaterade frågor som vi själva gör. BillerudKorsnäs förväntar sig att de aktörerna som valt att samarbeta med oss ska följa de värden som vår affärskod uttrycker.

Korruption

BillerudKorsnäs tar helt avstånd från korruption. Företaget kräver också att affärskoden, med ett formellt avståndstagande till alla former av korruption efterlevs av leverantörer och övriga affärspartner.

Ladda ner och läs vår Policy mot korruption.

Leverantörsstyrning

Sedan sammanslagningen när BillerudKorsnäs skapades 2012 har säkerställandet av vår leverantörskedja varit en strategisk och prioriterad åtgärd. Under 2013 lanserades vår gemensamma process och modell för leverantörsutvärderingar; en bred utvärderingsmodell som omfattar kvalitet, produktion, energi, säkerhet, arbetsmiljö, hygien, miljö, socialt ansvar och mänskliga rättigheter samt ekonomi.

Under 2014 fokuserade vi framför allt på att utvärdera leverantörer av kemiska produkter som utgjorde minst 40 % av våra kostnader. 2015 lade vi till energi- och entreprenadföretag och siktade på att täcka 50 % av kostnaderna. 2016 fokuserade vi på logistik och siktade mot 60 % täckning. Varje år vi har överträffat våra mål och fortsätter med outtömlig energi att säkra och förbättra vår leverantörskedja. Modellen omfattar riskbedömning, självutvärdering och förbättringsmöten med utvalda leverantörer.

Läs och ladda ner dokumentet Purchaser standards for business partners här.

Läs och ladda ner vår uppförandekod här.

Riskbedömning

Tillsammans med kvalificerade medarbetare gör köparen en första riskbedömning som täcker de utvärderingsområden som nämns ovan. Denna del av modellen leder till en prioritering av områden och leverantörer.

Självutvärdering

Utvalda leverantörer utför sedan en självutvärdering som innehåller cirka 75 frågor, och som ger en heltäckande bild av leverantörens attityd, förhållningssätt och uppfyllande av en hållbar och ansvarsfull verksamhet. Självutvärderingen granskas och vi beslutar om nästa steg baserat på resultatet. Vi ger alltid individuell återkoppling på varje leverantörs självutvärdering, inklusive förslag till förbättringar och godkännanden, och i vissa fall genomförs ett förbättringsmöte.

Ladda ner formuläret för självutvärdering här.

Förbättringsmöte

Ett begränsat antal av våra leverantörer erbjuds ett kostnadsfritt förbättringsmöte. Mötet innehåller alltid en granskning, men är så mycket mer än så. Det är mer en övergripande diskussion om hur parterna gemensamt kan förbättra värdekedjan. Om det behövs så lanseras ett gemensamt förbättringsprogram.

Beslut

Baserat på resultaten blir leverantören godkänd, får ett begränsat godkännande eller också avslutas relationen med leverantören på ett kontrollerat sätt.

Vi granskar och förbättrar kontinuerligt vår process och modell för utvärdering av leverantörer.

Figur 1. Leverantörsbedömningsmodellen består av riskbedömning, självutvärdering och förbättringsmöten baserat på följande perspektiv: strategi, säkerhet, ansvar, produktion, ekonomi, kvalitet, miljö, hygien och land.