Återvinning

BillerudKorsnäs produkter är baserade på förnybara material, och blir som återvunnen fiber ett viktigt tillskott för tillverkning av exempelvis fluting och liner. Pappersfibrer kan materialåtervinnas fem till sju gånger och därefter energiåtervinnas. Ett kontinuerligt tillskott av nyfiber är därför nödvändigt för att hålla återvinningsloopen igång.

Hur vi påverkar:

  • Möjliggör omställning till en cirkulär ekonomi baserad på förnybar
    och återvunnen råvara.

Värdeskapande

Vårt ansvar ligger bland annat i att driva utvecklingen av återvinningsbara produkter som kan ingå i ett kostnadseffektivt återvinningssystem.