Inköp

Verksamheten köper in en mängd råvaror, produkter, energi och tjänster, främst inom Europa. Den generella bedömningen är att vår riskexponering är relativt låg då en övervägande del av den totala inköpsvolymen sker inom Europa. Vedråvaran i Europa har till tre fjärdedelar svenskt ursprung. Pappersmassa som används för produktionen i Finland och Storbritannien köps in både internt och från externa leverantörer. Inköp sker även i Asien, för affärssegmentet Managed Packagings räkning

Hur vi påverkar:

  • Ställer höga krav på leverantörer, planerare och virkesköpare.
  • Utvecklar processen för leverantörsgranskning och uppföljning.
  • Generell omställning mot en fossilfri produktion.

Värdeskapande

Vi tar ansvar för att den vedråvara vi köper in och avverkar är ansvarsfullt framställd. Vi har höga kompetenskrav på våra planerare och virkesköpare för att höga naturvärden i skogen ska kunna identifieras och för att rätt miljöhänsyn ska tas. Vi köper också in ursprungsmärkt el. BillerudKorsnäs har satt ambitiösa klimatmål enligt Science Based Targets som inkluderar  klimatpåverkan från köpt energi, kemikalier och andra indirekta utsläpp. Läs mer om hur vi tar ansvar för vårt företagande.