Konsumenter

Konsumenten möter BillerudKorsnäs förpackningsmaterial i stort sett överallt; på butikshyllan, i frysdisken, i kylskåpet och på resan.

Hur vi påverkar:

  • Genom att tillhandahålla förpackningsmaterial och -lösningar
    som är förnybara, bevarar innehållet väl, minskar svinn och
    möjliggör effektiv återvinning av materialet, ökar konsumentens
    bidrag till en mer hållbar utveckling.

Värdeskapande

Vi vässar kontinuerligt vår kompetens och innovationsförmåga för att möta slutanvändarens behov och önskemål. Centralt är också att sprida kunskap på olika geografiska marknader om möjligheterna med produktsäkra, nyfiberbaserade förpackningar.