Kunder

BillerudKorsnäs kunder finns på den internationella förpackningsmarknaden, och utgörs av förpackningstillverkare och varumärkesägare.

Hur vi påverkar:

  • Vi erbjuder förpackningsmaterial och -lösningar baserade på fiber från skogsråvara som ger kunden möjlighet att minska sin klimatbelastning genom att ersätta material baserade på fossil plast, aluminium och glas.

Värdeskapande

Våra kunder verkar främst på konsumentnära marknader. Vår djupa insikt om konsumenters attityder till förpackningar kan bidra till stärkta relationer. I vårt ansvar ligger att verka för en kontinuerlig förädling av material och förpackningslösningar som bidrar till såväl kundens affär som att minska deras klimatbelastning.