Materialproduktion

BillerudKorsnäs produktionsenheter står för bolagets mest väsentliga påverkan med sin produktion av massa, papper och kartong.

Hur vi påverkar:

  • Direkt påverkan genom produktionsenheternas utsläpp till luft
    och vatten.
  • Indirekt påverkan genom produktionens energiförbrukning
    och användning av exempelvis kemikalier.

Värdeskapande

Alla våra produktionsenheter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 90001 och ISO 14001, de svenska dessutom enligt ISO 50001. Vi verkar för utfasning av fossila bränslen och arbetar kontinuerligt med energibesparande åtgärder och ambitiösa klimatmål. Vi bedriver omfattande produktutvecklings- och innovationsarbete för att minska resursåtgång och utsläpp, möjliggöra effektivare logistik och underlätta återvinning.

Vi erbjuder praktikplatser för studenter och sommarjobb för ortens ungdomar. Produktionsanläggningarna är lokaliserade i mindre samhällen där vi erbjuder kvalificerade arbetsplatser, vilket bidrar till samhällenas långsiktiga utveckling. Läs mer