Dokument

Under denna flik hittar du de dokument som utgör formella riktlinjer, krav, standarder och certifieringar som BillerudKorsnäs verksamhet svarar mot.

Certifikat och standarder

Här hittar du certifieringar av våra produkter, produktionsenheter och inköp.

Policys och Riktlinjer

Här hittar du policydokument, som vår verksamhetspolicy, uppförandekod mm.

Externa utvärderingar

Här kan du läsa olika externa utvärderingar.