Externa Utvärderingar

BillerudKorsnäs utvärderas fortlöpande av många kunder och analytiker genom enkäter om prestanda och arbetssätt. Detta är i linje med våra ambitioner att ge underlag till intressenterna för deras utvärdering av vår verksamhet.

Dow Jones Sustainability Indices BillerudKorsnäs har inkluderats i ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex; Dow Jones Sustainability World Index (2017) för industrin Containers & Packaging. Klicka här för att läsa pressreleasen.

CDP CLIMATE. På uppdrag av institutionella investerare analyserar CDP (Driving Sustainable Economies) bolags strategier och prestanda i klimatarbetet. BillerudKorsnäs nådde 2017 nivån Leadership A- och tillhörde därmed de 18 % av alla rapporterande bolag som hade högst poäng. Läs och ladda ner rapporten här.

CDP FOREST & CDP WATER. BillerudKorsnäs rapporterade 2017 även till programmen CDP Forest och CDP Water. Läs mer här.

 

EcoVadis BillerudKorsnäs gavs utmärkelsen Guld av EcoVadis för fjärde året i rad. Den årliga utvärderingen av 30.000 leverantörer visar att BillerudKorsnäs tillhör topp 1-procent av samtliga bedömda företag. Klicka här för att ladda ner och läsa hållbarhetsprofilen.

Klicka här för att läsa nyheten.

 

FN:s Global Compact I rapporteringen ”Communication on Progress” om framsteg i arbetet med FN:s Global Compact klassas BillerudKorsnäs som Advanced.

 

Analytikerföretaget Oekom Research har klassat BillerudKorsnäs som ett ”Prime”-bolag, tack vare att högre prestanda inom miljö och det sociala området är gynsamma för hållbara investeringar.

 

STOXX® Global ESG Leaders indices har listat BillerudKorsnäs bland de företag som har högst prestanda inom hela hållbarhetsområdet. Läs mer här.

 Euronext Vigeo index: Europe 120 Detta index utmärker företag som uppnår högst prestanda i Miljö-, Social- och styrningsfrågor. Euronext Vigeo Index innehåller de 120 mest avancerade företagen i Europa. Indexkomponenterna granskas var sjätte månad i december och juni. Läs och ladda ner här.

WWF Environmental Paper Company Index BillerudKorsnäs uppmärksammas av Världsnaturfonden (WWF) som en av föregångarna när det gäller transparens och rapportering till WWF Environmental Paper Company Index 2017 (EPCI). Läs mer här.

 

Analytikerföretaget RobecoSAMs har i sin Sustainability Yearbook 2017 tilldelat BillerudKorsnäs Guld och Industry Movers för hållbarhetsarbetet. Läs nyheten här.