Externa utvärderingar av hållbarhetsarbetet

BillerudKorsnäs utvärderas fortlöpande av många kunder och analytiker genom enkäter om prestanda och arbetssätt. Detta är i linje med våra ambitioner att ge underlag till intressenterna för deras utvärdering av vår verksamhet.

 

 

Dow Jones Sustainability Indices Vi leder förpackningsindustrin i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) baserat på den totala hållbarhetspoängen för 2019. Vi är inkluderade i World Index, vilket innebär att vi är bland de topp 10 procenten mest hållbara företagen världen över.

 Klicka här för att läsa pressreleasen.

CDP BillerudKorsnäs rapporterar till CDP Climate, Water och Forestry årligen. CDP bedömer företag utifrån transparens, medvetande och hantering av miljömässiga risker och deras sätta att vara förebilder utifrån miljömässigt ledarskap.

Klicka här för att läsa nyheten.

EcoVadis
BillerudKorsnäs mottog år 2020 utmärkelsen Platinum av Ecovadis, den högsta bedömningsnivån, och fortsätter därmed vara i toppskiktet av de företag som utvärderas. EcoVadis utvärdering bedömer hur väl ett företag har integrerat principerna för CSR i deras affärs- och ledningssystem.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

FN:s Global Compact Vi stöder FN:s tio principer genom att introducera dem i våra strategier och vår företagskultur. I rapporteringen ”Communication on Progress” om framsteg i arbetet med FN:s Global Compact klassas BillerudKorsnäs som Advanced.

Läs mer om FN:s tio principer här

S&P Global SAM Sustainability Vi tillhör bedömningen Gold Class för vår utmärkta hållbarhetsprestanda i SAM Sustainability Yearbook 2020. Rapporten analyserar och bedömer mer än 4 700 företag inom ESG (Environmental, Social and Governance).

Läs mer om resultatet här.