i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Mål som speglar våra höga ambitioner

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som hjälper oss att styra vår strategi och dagliga verksamhet.

Fokusområden

- avgörande för vår framtida konkurrenskraft

Frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar, LTIFR, basår 2013.

En anpassning av verksamhetens nyckeltal för olycksstatistik har gjorts för att öka jämförbarhet med bransch och övrig industri. Med basår menas när mätning av målet började.

År Antal/100 anställda
2018: 7.2 7,2
2019: 7.4 7,4
2020: 6.1 6,1
3.2
Mål 2020
1.5
Mål 2024

BillerudKorsnäs klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative och är i linje med Parisavtalet.

Basåret är 2016, utfall visar minskningen i förhållande till basåret och målet är till år 2030.

 

 

Mål Scope 1 and 2

Utfall 2020

Mål 2030

Mål 2050

Minskning av de totala utsläppen av växthusgaser från produktion och köpt energi, % (basår 2016)

10%

59%

74%

 

Mål Scope 3

Utfall 2020

Mål 2030

Mål 2050

Minskade utsläpp av växthusgaser från källor ej ägda eller kontrollerade av BillerudKorsnäs, % (basår 2016)

17%

30%

70%

 

 

 

År Procent
2018: 72% 72
2019: 77% 77
2020: 77% 77
77
Mål 2020
85
Mål 2030

Andel kunder som anser att BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete skapar värde, %

Hållbarhetsfundament

- grunden för en hållbar och ansvarstagande värdekedja

År Antal
2018: 175 175
2019: 191 191
2020: 213 213
200
Mål 2020
260
Mål 2024

Antal certifierade skogsägare i BillerudKorsnäs koncerncertifikat för FSC® och PEFC™

År Procent
2018: 76.6% 76,6
2019: 79.8% 79,8
2020: 78.8% 78,8
75
Mål 2020
83
Mål 2024

Andel av inköpsvärdet som täcks av leverantörsbedömning, %

År CO2eq/tonkm
2018: 11.8 11,8
2019: 12.2 12,2
2020: 12.4 12,4
12,4
Mål 2020
11
Mål 2024

Transport av vedråvara och färdiga produkter, g CO2eq/ton km

År Procent
2018: 23.1 23,1
2019: 23.7 23,7
2020: 23.8 23,8
24
Mål 2020
27
Mål 2024

Andel kvinnor totalt, %

År Procent
2018: 23.0 23
2019: 23.9 23,9
2019: 23.8 23,8
24
Mål 2020
27
Mål 2024

Andel kvinnliga chefer, %

År kg/ton produkt
2018: 38.1 38,1
2019: 37.5 37,5
2020: 30.0 30
30
Mål 2020
26
Mål 2024

Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsprocessen, kg/ton produkt

År Energiåtgång
2018: 5.3 5,3
2019: 5.3 5,3
2020: 5.3 5,3
5.2
Må 2020
5,0
Mål 2024

Energiåtgång, MWh/ton produkt

BillerudKorsnäs erbjuder årligen praktikplatser och yrkesinriktad introduktion med syfte att ge arbetslivserfarenhet, antal praktikveckor, basår 2014. Med basår menas när mätning av målet började.

År Veckor
2018: 1 070 1 070
2019: 1206 1 206
2020: 1051 1 051
1200
Mål 2020
1300
Mål 2024

Se även

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.

Vår hållbarhetsredovisning

BillerudKorsnäs hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.