Mot ett hållbart och bio-baserat samhälle

Grunden för BillerudKorsnäs verksamhet är vår förnybara råvara: skogen. För att kunna ställa om till ett hållbart och bio-baserat samhälle är det avgörande att vi minskar behovet av fossila råvaror och energikällor. 

Med utgångspunkt i den växande skogen arbetar vi ständigt för att påskynda omställningen till ett hållbart och bio-baserat samhälle. Vi gör det genom att erbjuda högkvalitativa bio-baserade förpackningsmaterial till människor i hela världen. Med ökad folkmängd och ett växande välstånd ökar efterfrågan på de produkter som är vår stolthet – förnybara, återvinningsbara förpackningar som bidrar till minskat avfall. 

 

BillerudKorsnäs ambition är att våra produkter ska ha positiv påverkan på samhället. Ett sätt för oss att vara en positiv kraft är genom att samverka med företag och andra organisationer, såväl lokalt som globalt. Samverkan är centralt för att nå ett hållbart samhälle där de förnybara materialens potential tas till vara i större utsträckning än idag. Genom samverkan kan man skapa både socialt och miljömässigt samhällsvärde. 

Vi åtar oss att:

  • Motverka klimatförändring i hela värdekedjan
  • Skapa värde genom samverkan både lokalt och globalt

 

 

Under menyn till vänster hittar du fördjupande information om BillerudKorsnäs roll i bioekonomin, vårt klimatarbete, och våra partnerskap