Vår roll i bioekonomin

Med utgångspunkt i den växande skogen har BillerudKorsnäs alla förutsättningar att driva på omställningen mot ett hållbart och bio-baserat samhälle, där fossila råvaror och energikällor byts ut mot förnybara alternativ. 

Förutom miljönytta innebär en hållbar bioekonomi även att vi kan utveckla BillerudKorsnäs verksamhet, skapa nya användningsområden för skogsråvaran och bidra till ökad tillväxt och fler jobb under lång tid framöver.

BillerudKorsnäs produkter säljs världen över. Vi är övertygade om att vi har en roll att spela för att möta globala utmaningar kopplande till en växande befolkning och ökad efterfrågan på förnybara, återvinningsbara förpackningar som minskar avfall.

Förutom att erbjuda förnybara produkter arbetar vi ständigt med att minska våra egna utsläpp av växthusgaser. Det gör vi bland annat genom att investera i ny energieffektiv teknik, utveckla vårt arbetssätt, öka andelen förnybar energi och se över våra transporter. Grunden för vårt arbete med utsläpp är vår egen klimatstrategi. Vår vision är att fasa ut fossila bränslen från den egna produktionen fullständigt, och vi är med i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, vilket innebär att vi analyserar bolagets alla möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser. Vi är nära detta mål, och kämpar nu med de sista procenten.

Från vision till verklighet

Med förnybara produkter och ambitiöst klimatarbete vill BillerudKorsnäs gå från vision till verklighet och skapa ett biobaserat samhälle där förnybara förpackningslösningar är det självklara valet. Tillsammans med branschkollegor har vi nära samarbeten med bland andra KTH, Chalmers, Innventia och är engagerade i utvecklingen av Wallenberg Wood Science Center, för att tillsammans utveckla kompetens och innovationskraft i Sverige. Inriktningen för forskningssatsningen är att hitta nya material som kan ersätta befintliga fossila material. Här begränsar vi oss inte till förnybara förpackningar. Vår vision är en nationell forskningsplattform för att hitta material med breda användningsområden. Läkemedel, textil, medicinteknik och byggprodukter är några av de områden där förnybara material har stor potential att ersätta fossila.

Vi skapar värde lokalt

BillerudKorsnäs ser ett lokalt engagemang som viktig del av vår samhällsroll. Därför stödjer vi barn och ungdomar i grundskola och gymnasium genom att till exempel erbjuda praktikplatser och ge bidrag till stipendier. När det gäller näringslivet medverkar vi exempelvis i Paper Province, ett företagskluster inom skoglig bioekonomi i och kring Värmland för att stärka regionens konkurrenskraft genom goda samarbeten mellan privata och offentliga aktörer. I Gruvön har vi engagerat oss i ett jämställdhetsprojekt ”Ett jämställt Värmland” som lyfter upp och sprider goda exempel, skapar forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Så bidrar BillerudKorsnäs till positiv förändring, både globalt och lokalt.

Läs mer om vårt klimatarbete, hållbar innovation och vår syn på ett ansvarsfullt skogsbruk.