COP 21

Tara Expeditions tog #OceanForClimate-initiativet till Paris

2015 var ett hektiskt år för Tara Expeditions. Tara besökte Grönland, London och Stockholm innan hon och hennes besättning nådde Paris, där miljökonferensen COP 21 ägde rum den 30 november till 11 december. Delegater från 190 länder deltog.

En ambassadör för världshaven

Under COP 21 adresserade Tara Expeditions effekterna som klimatförändringarna har på världshaven och startade kampanjen Ocean Call for Climate #OceanForClimate) innan mötet. Målet var att övertyga världsledarna om att ha havsmiljön i åtanke när de fattar beslut. Tara Expeditions deltog i flera seminarier om klimatet och haven under COP 21.

COP 21 och klimatöverenskommelsen

På FN-mötet om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs den så kallade Rio-deklarationen, UNFCCC. Den utgör ett ramverk som innefattar handlingar för att minska människans växthusgaser i atmosfären. 195 länder skrev under UNFCCC och varje år äger en uppföljande konferens, COP – Conference of Parties – rum för att granska hur långt konventionen blivit implementerad. Den första COP-klimatkonferensen ägde rum i Berlin 1995 och många konferenser har sedan dess ådragit sig extra uppmärksamhet, inklusive de som ägde rum i Kyoto, Montreal, Köpenhamn och Durban.

COP 21 är en av de största internationella konferenser som någonsin har hållits i Frankrike. Eventet samlade nästan 50 000 deltagare, inklusive 25 000 delegater från regeringar, internationella delegationer, FN-avdelningar, ideella organisationer och civilsamhället.