Monaco – Tara går ”beyond plastic”

I mars 2015 besökte Tara Expeditions Monaco och konferensen Beyond Med. Bland deltagarna märktes BillerudKorsnäs och prins Albert II av Monaco.

Plastföroreningar kan bara åtgärdas med hjälp, bistånd och aktivt deltagande från storföretagen
Daniella Russo – Think Beyond Plastic

Beyond Plastic Med samlade deltagare från jordens alla hörn som ville diskutera plast I haven. Workshops, samtal och ett öppet delande karaktäriserade eventet, som också lockade organisationer som Surfrider Foundations, som har som mål att utbilda barn.

Under dagens sista workshop var BillerudKorsnäs en aktiv deltagare, vilket är naturligt eftersom workshopens fokus var innovation och miljövänliga lösningar.