Förnybara förpackningslösningar

Papper är ett fantastiskt material. Det kan återvinnas som nytt papper eller energi, är komposterbart och biologiskt nedbrytbart. Skogen det kommer ifrån har ett nettoupptag av CO2. Pappersbaserade förpackningar vinner mark som mer miljövänliga alternativ än förpackningar baserade på ändliga och fossila råvaror. 

BillerudKorsnäs strävar efter att förstärka denna trend och skapa en marknad som efterfrågar smartare, mer hållbara förpackningslösningar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra produkter för att möta och driva denna efterfrågan.

Därför vill BillerudKorsnäs ständigt förbättra kvaliteten och hållbarheten i våra förpackningslösningar, och därför bedriver vi aktivt innovationsarbete och utvecklar våra produktanläggningar för att kunna producera mer material som håller bättre och är bättre för klimatet. Ett exempel är vårt material New Billerud Flute®, som används som mellanskikt i wellpappförpackningar. Det klarar av krävande trans­porter och väderförhållanden och är överlägset i styrka, så att kunderna till exempel kan skapa starka lätta wellpappförpack­ningar som kan ersätta tunga trä- eller plywoodlådor. Det leder i sin tur till mindre utsläpp i hela logistikkedjan.

Värdeskapande produkter

Våra material och förpackningslösningar används för mat och dryck, för lyxvaror, för läkemedel och hygien, och inom industrin. Förpackningar och material som konsumenter kommer i kontakt med står för 75 procent av bolagets nettoomsättning. Våra starka och rena material hjälper till att skydda dina livsmedel och bevara smak och näring - även under långa, krävande trans­porter. I stora matvarukedjor säljs. idag allt från skivad ost och salami till rökt lax i form­pressade papperstråg i BillerudKorsnäs material FibreForm.

Våra material adderar också värde och stärker varumärken inom konsument- och lyxförpackningar där kvaliteter med goda tryck­egenskaper uppskattas. Inom industrin hjälper våra smarta lösningar till att opti­mera och resurseffektivisera kundernas processer.

Vi på BillerudKorsnäs verifierar och förbättrar våra produkters kvalitet och säkerhet genom regelbunden kontroll av processer och färdiga produkter, och genom att använda ackrediterade laboratorier för analyser och dokumentgranskning. Våra enheter tar hjälp av ledningssystem inom kvalitet, miljö och energi som stöd för att skapa systematiska arbetssätt som garanterar säkerhet och hållbarhet.

Genom att jämföra våra material med konventionella material, ökar vi också både vår egen och våra kunders kunskap om förnybara förpackningsmaterial och de fördelar som val av förnybara förpackningsmaterial innebär.

Livscykelanalys

För att få ett bra underlag till BillerudKorsnäs fortsatta klimatarbete och för kundernas utvärdering av våra produkter ger vi IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att genomföra livscykelanalyser av våra förpackningslösningar. Studierna jämför våra förpackningslösningar med motsvarande av andra material och tar fasta på hela produktlivscykeln, från materialproduktion till dess att färdig förpackning slängs eller återvinns. I den senaste livscykelanalysen jämfördes bärkassar av nyfiber, återvunnet papper, återvunnen plast och bioplast.