Förnybara förpackningslösningar

BillerudKorsnäs erbjuder förpackningsmaterial och -lösningar som är resurseffektiva, minskar avfall, effektiviserar logistikkedjor och stärker varumärken. Genom att utmana konventionella förpackningar skapar vi konkret nytta för våra kunder och samhället.

BillerudKorsnäs strävar efter att förstärka denna trend och skapa en marknad som efterfrågar smartare, mer hållbara förpackningslösningar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra produkter för att möta och driva denna efterfrågan.
Stabil produktion och hög produktkvalitet lägger grunden för ökad kundnytta

Under de senaste åren har vi bedrivit ett intensivt förbyggande arbete avseende säkerhet, hög tillgänglighet i produktionen och framställning av hållbara förpackningslösningar av högsta kvalitet. När dessa tre delar samspelar, ger de också de bästa förutsättningarna att förstärka kundens affär med fokus på slutkonsumenternas behov och önskemål.

Läs mer om vår strategi Effektivitet 

Värdeskapande produkter

Våra material och förpackningslösningar används för mat och dryck, för lyxvaror, för läkemedel och hygien, och inom industrin. Förpackningar och material som konsumenter kommer i kontakt med står för 75 procent av bolagets nettoomsättning. Våra starka och rena material hjälper till att skydda dina livsmedel och bevara smak och näring - även under långa, krävande transporter. I stora matvarukedjor säljs. idag allt från skivad ost och salami till rökt lax i formpressade papperstråg i BillerudKorsnäs material FibreForm® 

Våra material adderar också värde och stärker varumärken inom konsument- och lyxförpackningar där kvaliteter med goda tryckegenskaper uppskattas. Inom industrin hjälper våra smarta lösningar till att optimera och resurseffektivisera kundernas processer.

Vi på BillerudKorsnäs verifierar och förbättrar våra produkters kvalitet och säkerhet genom regelbunden kontroll av processer och färdiga produkter, och genom att använda ackrediterade laboratorier för analyser och dokumentgranskning. Våra enheter tar hjälp av ledningssystem inom kvalitet, miljö och energi som stöd för att skapa systematiska arbetssätt som garanterar säkerhet och hållbarhet.

Genom att jämföra våra material med konventionella material, ökar vi också både vår egen och våra kunders kunskap om förnybara förpackningsmaterial och de fördelar som val av förnybara förpackningsmaterial innebär.

Livscykelanalys

För att få ett bra underlag till BillerudKorsnäs fortsatta klimatarbete och för kundernas utvärdering av våra produkter ger vi tredjepartsaktörer i uppdrag att genomföra livscykelanalyser av våra förpackningslösningar. Studierna jämför våra förpackningslösningar med motsvarande av andra material och tar fasta på hela produktlivscykeln, från materialproduktion till dess att färdig förpackning slängs eller återvinns.

 

 

Våra livscykelanalyser