Hållbar innovation

Innovation är en grundpelare för oss och vi uppmuntrar till nytänkande i utveckling av produkter och tjänster, och i hela vår verksamhet. Genom innovation vill vi få marknaden för förnybara förpackningsmaterial att växa.

För BillerudKorsnäs handlar innovation om ett kreativt arbete för att förstärka de förnybara förpackningsmaterialens roll och utveckla förpackningslösningar som effektivt möter framtidens utmaningar.

Djup kunskap om hela förädlingskedjan från råvara till färdiga produkter gör att BillerudKorsnäs kan erbjuda mer effektiva affärsmodeller, förpackningar med nya egenskaper, och ge kunder och konsumenter mervärde i form av miljövänliga alternativ som är lönsamma användarvänliga och av hög kvalitet.

Decentraliserad produktutveckling

Vår produktutveckling är decentraliserad under våra tre divisionerna. Varje division ansvarar för beslut om investeringar, utveckling och lanseringar av nya produkter och applikationer till marknaden.

Långsiktig forskning

Vi arbetar även mer långsiktigt med forskning. Arbetet bedrivs dels i form av våra två tech-centra i Gruvön och Frövi med fokus på teknikutveckling, dels i form av ett antal strategiska samarbeten med kunder och leverantörer som inkluderar både produkt- och affärsutveckling.

Tillsammans gör vi nytta i breda samverkansprojekt

BillerudKorsnäs blev under året medlem i FPInnovation, ett kanadensiskt samarbetsorgan med fokus på produkter från skogen med bred förankring på den internationella arenan.

BillerudKorsnäs engagemang i den nationella plattformen Treesearch för nya material och specialkemikalier från skogsråvara, är fortsatt starkt. Det är ett initiativ mellan industri och universitet med finansiellt stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och svenska statens forskningsfinansiärer med inriktning på forskning och samverkan för en biobaserad ekonomi.

Tillsammans med branschkollegor, KTH och Chalmers är BillerudKorsnäs även aktivt i förstudien om ForMAX – en ny portal för träforskning – vid Max IV i Lund. Samarbetet drivs inom ramen för Wallenberg Wood Science center med målet att generera skogsbaserade produkter som passar in i en biobaserad ekonomi. Tanken med ForMAX är att det ska bli ett instrument specialanpassat för att lösa forskningsfrågor kring biokompositer, nanocellulosa, upplösning av trä och massaprocessen.

Samarbete fortgår också med det statliga forskningsinstitutet RISE som, med sin breda polytekniska kompetens samt test och demonstrationsmiljöer, utgör ett viktigt komplement till vår egen forskning och utveckling. Strategiskt innovationsarbete

 

Se även

Paper Bottle-projektet

Paper Bottle projektet är ett innovationsprojekt med mål att skapa världens första 100 % återvinningsbara pappersflaska för kolsyrade drycker.

Stora möjligheter för hjälpsamma varumärken att vinna marknadsandelar

Varumärkesägare som tydligt hjälper konsumenter att agera mer hållbart efterfrågas starkt av de globala konsumenterna.
* utom kärlek

Inget bör vara för evigt* inte heller förpackningar

Fyra miljarder ton avfall produceras i världen varje år och plastpartiklar finns i alla våra hav. Hur kommer det att påverka framtida generationer