Vår hållbarhetsredovisning

Vi på BillerudKorsnäs är stolta över hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete, men utgår samtidigt ifrån att allt har en potential att förbättras. Därför är vår hållbarhetsredovisning ett bra verktyg för att samtidigt kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen ingår i BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning. Detta är den sjunde hållbarhetsredovisningen för BillerudKorsnäs. Vi har valt att följa GRI Standards enligt kriteriet ”In-accordance” på nivån ”Core”. Det betyder att vi med stöd av våra intressenter valt ut de delar av GRI-systemet som är kärnan, det allra viktigaste. Redovisningen är externt granskad.