Våra intressenter

BillerudKorsnäs har verksamhet på orter där bolaget tillhör de största arbetsgivarna, vilket gör bolaget till en viktig kugge i samhället. Vår dialog med olika intressenter är värdefull som underlag för att identifiera viktiga frågor och förbättra verksamhet och processer.

BillerudKorsnäs har fem huvudsakliga intressentgrupper – investerare, kunder, anställda, affärspartners och samhället – identifierade genom det stora värde som skapas i relationen mellan bolaget och de olika grupperna.

Dessa intressenter är av grundläggande betydelse för bolagets långsiktiga verksamhet och överlevnad. Bolaget bidrar till lokalsamhällets utveckling genom att ekonomiskt och personellt stödja näringsliv, sociala initiativ och skolaktiviteter, men inga politiska bidrag ges. Läs mer här.