Vår syn på hållbarhet

Med hållbarhet som en självklar del av affärsmodellen gynnar vi inte bara samhället och planeten; vi driver också vår egen lönsamma tillväxt och vårt långsiktiga värdeskapande.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra egna aktiviteter och vår möjlighet att påverka går såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Det är därför ansvarstagande från råvaruuttag till återvinning är en ledstjärna för oss. Vi vill att både människor och skogen ska må bra, och att material och förpackningar ska vara så resurssnåla och effektiva som möjligt.

I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på tre områden där vi genom konkreta åtaganden och målsättningar maximerar BillerudKorsnäs positiva bidrag till en hållbar framtid samtidigt som vi minimerar verksamhetens negativa påverkan. Vi gör sex åtaganden för att klara detta. 

Våra åtaganden

Ansvarsfull värdekedja

Ansvarsfullt skogsbruk

Främja ansvarstagande från uttagt av råvaror och produktion till återvinning.
Ansvarsfull värdekedja

Medarbetare och samhälle

Erbjuda engagerande arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är prioriterat.
Ökat kundvärde

Förnybara förpackningslösningar

Förstärka våra kunders affärer genom vår kunskap om hållbara förpackningslösningar.
Ökat kundvärde

Hållbar innovation

Genom innovation få marknaden för förnybara förpackningsmaterial att växa.
Hållbart och biobaserat samhälle

Vårt klimatarbete

Motverka klimatförändringar i hela värdekedjan.
Hållbart och biobaserat samhälle

Vår roll i bioekonomin

Skapa värde för samhället genom samverkan både lokalt och globalt.