Vår syn på hållbarhet

Utgångspunkten för BillerudKorsnäs syn på hållbarhet är en förståelse av att allt har potential att förbättras. Vi vill vara en ansvarsfull och lönsam aktör i ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför utvecklar vi dagligen vårt hållbarhetsarbete med tre områden i fokus: hur vi skapar ökat kundvärde, hur vi bidrar till ett hållbart och biobaserat samhälle samt hur vi tar ansvar genom hela värdekedjan. Vi gör sex åtaganden för att klara detta. Därigenom maximerar vi också BillerudKorsnäs positiva bidrag till en hållbar framtid samtidigt som vi minimerar verksamhetens negativa påverkan.

Vi arbetar ständigt med förbättra våra egna aktiviteter och vår möjlighet att påverka går såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Det är därför ansvarstagande från råvaruuttag till återvinning är en ledstjärna för oss. Vi vill att både människor och skogen ska må bra, och att material och förpackningar ska vara så resurssnåla och effektiva som möjligt.

För att säkerställa en ansvarsfull värdekedja åtar vi oss att:

  • Främja ansvarstagande från uttaget av råvaror och produktion till återvinning
  • Erbjuda engagerande arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är prioriterat

Vi arbetar ständigt för att påskynda omställningen mot ett hållbart och bio-baserat samhälle. För att lyckas är det avgörande att vi minskar behovet av fossila råvaror och energikällor. Förnybara råvaror utgör kärnan i vår verksamhet. Vi gör det genom att erbjuda högkvalitativa bio-baserade förpackningslösningar till människor i hela världen. Vi är också övertygade om att vi har en roll när det gäller att möta globala utmaningar kopplande till en växande befolkning. Med ökad folkmängd och ett växande välstånd ökar efterfrågan på de produkter som är vår stolthet – förnybara och återvinningsbara förpackningar som bidrar till minskat avfall.

För att påskynda utvecklingen mot ett hållbart och bio-baserat samhälle åtar vi oss att:

  • Motverka klimatförändring i hela värdekedjan
  • Skapa värde genom samverkan både lokalt och globalt

BillerudKorsnäs har höga ambitioner när det gäller våra produkters påverkan på samhället. Ett sätt för oss att vara en positiv kraft i samhället är genom att samverka med både företag och organisationer, såväl lokalt som globalt. Samverkan är centralt för att gå mot ett hållbart samhälle där de förnybara materialens potential tas till vara i större utsträckning än idag. Vårt arbete och våra samarbeten fokuserar på hållbar innovation. Genom innovation vill vi få marknaden för förnybara förpackningsmaterial att växa och tillsammans med våra affärspartners utvecklar vi unik förståelse för slutanvändarens behov och de krav som ställs på dagens förpackningslösningar.

I vår strävan mot ökat kundvärde åtar vi oss att:

  • Förstärka våra kunders affärer genom vår kunskap om hållbara förpackningslösningar
  • Genom innovation få marknaden för förnybara förpackningsmaterial att växa