WHAT IF – kanske hållbara förpackningar kan ge våra hav lite andrum?

I slutet av 2018 återvände Tara Pacific Expedition till Frankrike efter att i nästan tre år ha studerat biologisk mångfald i korallrev och deras anpassning till klimatförändringar och mänsklig påverkan. På väg tillbaka från Stilla havet höll Tara och BillerudKorsnäs gemensamma event i Portland, New York och slutligen Boston för att lyfta spännande förpackningsinnovationer och för att erbjuda en mötesplats för diskussioner om kollaborativa lösningar för att skapa förbättringar i hela logistikkedjan.

Vi har kommit så långt nu att miljöfrågan kan omvandlas till möjligheter för företag, för marknadsföring och för produkter.
Romain Troublé, Verkställande Direktör – Tara Expeditions Foundation


I USA fick Taras vetenskapsmän möjlighet att dela med sig av sin forskning kring mikroplaster med skolor och ledare inom affärsvärlden med intresse för vetenskap och hållbarhet. Taras insamlade research – inklusive över 30 000 prover från 32 korallrev – kommer att hjälpa BillerudKorsnäs att utveckla hållbara förpackningslösningar för framtiden.

 

Tara bidrar med:
• Över 32 000 prover som samlats in från 32 korallrev
• Unik data som kan ligga till grund för att definiera optimala förutsättningar för att korallreven ska överleva
• Bevis på att mångfalden I korallreven påverkas av en rad globala och lokala stressfaktorer

 

Identifiera problemen för att kunna hitta lösningarna

Taras fynd understryker behovet av en koncentrerad ansträngning från hela förpackningsindustrin att producera hållbara förpackningslösningar för att möta konsumenternas krav.

Petra Einarsson, VD och Koncernchef, BillerudKorsnäs, anser att hållbara förpackningar är ”början på en stor förändring, inte höjdpunkten på en trend”. Om de framgångsrika eventen i USA är en fingervisning så är både ledare inom industrin och konsumenter fast beslutna att aktivt arbeta för att lindra effekterna av klimatförändringarna.  

Tara Expeditions Foundation, som sponsras av BillerudKorsnäs och andra miljömedvetna aktörer, har genomfört 11 vetenskapliga expeditioner samlat in mer än 60 000 prover. Det de har upptäckt håller på att förändra hur vi ser på haven, och hjälper BillerudKorsnäs att utveckla nya och innovativa förpackningslösningar.

Se även

Paper Bottle-projektet

Paper Bottle-projektet är ett innovationsprojekt där BillerudKorsnäs samarbetar med några av världens ledande aktörer inom barriärer

Unikt samarbete tar viktiga steg mot ett kommersiellt batteri av papper

BillerudKorsnäs arbetar tillsammans med Uppsala universitet för att göra verklighet av energilagring i förpackningar och papper.