Aktiehistorik

Datum         

Transaktion Antal aktier           Totalt aktiekapital
2003-10-03 Återköpta aktier annulerade 57 909 998 723 874 975
2004-10-04 Återköpta aktier annulerade 53 252 998 665 662 475
2006-05-18 Konvertering av konvertibla skuldebrev 53 263 699 665 796 238
2006-07-11 Konvertering av konvertibla skuldebrev 53 266 744 665 834 300
2006-12-18 Konvertering av konvertibla skuldebrev 53 279 620 665 995 250
2007-01-22 Konvertering av konvertibla skuldebrev 53 283 970 666 049 625
2007-02-27 Konvertering av konvertibla skuldebrev 53 343 043 666 788 038
2009-10-02 Nyemission  104 834 613

774 173 065

2012-12-03 Apportemission 139 386 205

1 029 326 503

2013-01-11 Företrädesemission 208 219 834

1 537 642 792