Börslista och index

BillerudKorsnäs är noterad på listan Large Cap på Nasdaq Stockholm.

Börslista

BillerudKorsnäsaktien är börsnoterad sedan 20 november 2001 och handlas på listan Large Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är BILL och ISIN-koden är SE0000862997. Läs mer om Nasdaq Nordic på www.nasdaqomxnordic.com

Index

På Nasdaq Stockholm ingår BillerudKorsnäs i subsektorn Papper:

Industri 1000 Råvaror
Supersektor 1700 Basresurser
Sektor 1730 Skogsbruk & Papper
Subsektor 1737 Papper

BillerudKorsnäs är representerad i flera index på Nasdaq.

BillerudKorsnäs ingår bland annat i Nasdaq nordiska och svenska hållbarhetsindex som ett av 50 ledande nordiska respektive svenska hållbara företag. Kriterierna grundar sig på de internationella s.k. ESG-kriterierna där hänsyn tas till miljön, etik och bolagsstyrning, och är i enlighet med FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Utvärderingen har skett av GES Investment Services som är ett av Nordens ledande företag inom etikanalys, och de 50 högst rankade bolagen utgör GES Sustainability Index Series.