Flaggningar

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumet skall en aktieägare flagga när innehavet i en noterad aktie uppnått, överstigit eller understigit 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av totala kapitalet och/eller rösterna. 

Flaggningen rapporteras till Finansinspektionen senast första handelsdagen efter att affären genomförts och Finansinspektionen ansvarar för att publicera informationen senast kl. 12.00 dagen efter att flaggningen erhållits.

Följande flaggningar har skett i BillerudKorsnäs:
2018-07-19 Fjärde AP-fonden har efter transaktionen 11 558 284  BILL och äger därefter motsvarande 5,55% av kapitalet och rösterna
2018-07-03 AllianceBernstein LP har efter transaktionen 10 517 178 BILL och äger därefter motsvarande 5,05099 % av kapitalet och rösterna.
2018-04-10 Swedbank Robur Fonder har köpt 480 738 BILL och äger därefter motsvarande 5,01% av kapitalet och rösterna. 
2015-01-22 Swedbank Robur Fonder har sålt 324 832 BILL och äger därefter motsvarande 4,94% av kapitalet och rösterna. 
2014-11-17 Nordea fonder har sålt 123 007 BILL och äger därefter motsvarande 4,99% av kapitalet och rösterna.
2014-04-25 Fjärde AP-fonden har sålt 540 000 BILL och äger därefter motsvarande 4,79 % av kapitalet och rösterna.
2013-12-10 AMF Pension har efter transaktionen 12 936 847 BILL och äger därefter motsvarande 6,21% av kapitalet och rösterna.
2013-12-10 Swedbank Robur Fonder AB har efter transaktionen 13 413 525 BILL och äger därefter motsvarande 6,44% av kapitalet och rösterna.
2013-12-10 Fjärde AP-fonden har efter transaktionen 11 690 317 BILL och äger därefter motsvarande 5,61 % av kapitalet och rösterna.
2013-12-09 Nordea Fonder AB har efter transaktionen 11 753 363
2012-12-07 Investment AB Kinnevik har genom en apportemission erhållit 34 551 592 BILL och äger därefter motsvarande 24,8% av kapitalet.
2009-08-13 Sanderson Asset Management har sålt 58 037 BILL och äger därefter motsvarande 4,98 % av kapitalet och rösterna.
2008-08-26 FRAPAG Beteiligungsholding AG har köpt 320 000 BILL. Efter detta köp uppgår innehavet till 20,27 % av kapitalet och 20,27% av rösterna.
2008-05-16 Credit Suisse har efter transaktionen 2 286 033 BILL och äger därefter motsvarande 4,29 % av kapitalet och rösterna.
2008-05-14 Credit Suisse har efter transaktionen 3 042 998 BILL och äger därefter motsvarande 5,7 % av kapitalet och rösterna.
2008-04-23 Credit Suisse har efter transaktionen 2 662 213 BILL och äger därefter motsvarande 4,99 % av kapitalet och rösterna.
2008-04-22 Credit Suisse har efter transaktionen 2 757 944 BILL och äger därefter motsvarande 5,17 % av kapitalet och rösterna.
2008-04-21 Credit Suisse har efter transaktionen 2 544 860 BILL och äger därefter motsvarande 4,99 % av kapitalet och rösterna.
2008-04-16 Credit Suisse har efter transaktionen 2 777 675 BILL och äger därefter motsvarande 5,20 % av kapitalet och rösterna.
2006-01-09 Sanderson Asset Management har köpt 108 600 BILL och äger därefter motsvarande 5,11 % av kapitalet och rösterna.
2005-08-29 FRAPAG Vermögensverwaltung GmbH har köpt 270 000 BILL. Efter detta köp uppgår innehavet till 15,1 % av kapitalet och 15,1% av rösterna.
2005-05-11 FRAPAG Vermögensverwaltung GmbH har köpt 2 094 000 BILL. Efter detta köp uppgår innehavet till 8,9 % kapitalet och 8,9 % of rösterna.
2004-01-30 Janus Capital Management har köpt ett okänt antal aktier i BILL. Efter detta köp uppgår innehavet till 2,66 % av kapitalet och 2,66 % av rösterna.