Nyckeltal per aktie

SEK per aktie där ej annat anges* 2016  2015 2014 2013 2012
Resultat 7,33 8,75 6,18  3,24 5,14
Resultat efter utspädning 7,31 8,73 6,16 3,24 5,12
Utdelning (för resp. verksamhetsår), faktisk 4,30 4,25 3,15 2,25 2,00
Utdelning (för resp. verksamhetsår), justerad för effekt av nyemission 4,30 4,25 3,15 2,25 2,00
Utdelning i procent av          
- börskurs (direktavkastning) 2,8 2,7 2,8 2,8 3,3
- vinst 59 49 51,0 69,4 61,0
- utgående eget kapital 6,8 7,2 6,1 4,7 4,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,07 17,68 15,07 8,61 7,60
Operativt kassaflöde 10,15 9,46 8,41 2,56 0,38
Eget kapital 62,88 59,21 51,34 47,68 45,47
Eget kapital efter full konvertering/utspädning 62,73 59,06 51,20 47,58 45,41
Börskurs/utgående eget kapital, % 243 256 219 170 134
P/E-tal, ggr 20,9 18,0 18,2 25,1 11,9
EV/EBITDA, ggr 9,9 9,4 9,3 9,8 17,3
Börskurs (slutkurs sista handelsdag) 153,00 157,2 112,50 81,25 61,25

 * Samtliga uppgifter justerade historiskt för effekt av nyemission 2009 och 2012, där ej annat anges.