Nyckeltal per aktie

 

SEK per aktie där ej annat anges 2018  2017 2016 2015 2014
Resultat 5.01 7.91 7.33 8.75 6.18
Resultat efter utspädning 5.00 7.90 7.31 8.73 6.16
Utdelning (för resp. verksamhetsår), faktisk 4.30 4.30 4.30 4.25 3.15
Utdelning i procent av          
- börskurs (direktavkastning) 4.1 3.1 2.8 2.7 2.8
- vinst 86 54.3 58.7 48.6 51.0
- utgående eget kapital 6.2 6.4 6.8 7.2 6.1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12.09 16.01 18.07 17.68 15.07
Operativt kassaflöde -12.72 -4.55 10.15 9.46 8.41
Eget kapital 69.45 66.74 62.88 59.21 51.34
Eget kapital efter full konvertering/utspädning 69.34 66.63 62.73 59.06 51.20
Börskurs/utgående eget kapital, % 152 211 243 265 219
P/E-tal, ggr 21.1 17.8 20.9 18.0 18.2
EV/EBITDA, ggr 10.6 9.3 9.9 9.4 9.3
Börskurs (slutkurs sista handelsdag) 105.5 140.5 153.00 157.20 112.50