i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Utdelning

Utdelningspolicy säger att utdelningen ska uppgå till minst 50% av nettovinsten. Utdelningen kommer bland annat att vara beroende av BillerudKorsnäs resultat, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

 

Årsstämman 2021 beslutade att en utdelning om SEK 4,30 per aktie ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020. Utbetalningen betalades den 12 maj 2021.