i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Skuldinvesterare

BillerudKorsnäs etablerade i mars 2013 ett svenskt MTN program om 5 miljarder SEK. 2017 utökades rambeloppet för MTN programmet till 7 miljarder SEK.

Senast uppdaterade prospektet nedan innehåller information om bolaget samt de allmänna villkor som gäller för obligationer emitterade under programmet.

 

 

2020-12-23

Prospektet BillerudKorsnäs MTN Program

 

Registreringsbevis

Mer information om respektive obligation som emitterats under MTN-programmet finns nedan. Tryck på lån nr för att visa slutliga villkor.

Lån nr

Lånedatum

Löptid

Terms

106

21 februari 2017

5 år

MSEK 1 450

107

21 februari 2017

5 år

MSEK 250

108

8 september 2017

3,75 år

MSEK 300

110

20 mars 2018

5 år

MSEK 800

111

20 mars 2018

5 år

MSEK 1 000

112

4 juni 2018

2 år

MSEK 400