Säsongeffekter

BillerudKorsnäs verksamhet uppvisar relativt begränsade säsongssvängningar. Störst påverkan har de periodiska underhållsstoppen, då respektive produktionsenhet står stilla under cirka en vecka. Den uteblivna produktionen medför något lägre leveranser under en längre tid både före, under och efter stoppet.
BillerudKorsnäs kostnader är relativt stabila under året. Dock är de fasta kostnaderna något lägre under sommarmånaderna på grund av färre underhållsprojekt och uttag av semester. Energikostnaderna är något högre under vintermånaderna, dels genom högre energiförbrukning, dels genom normalt högre energipriser på framför allt elenergi.

Underhållsstopp

Förutom löpande underhåll under pågående drift, behöver BillerudKorsnäs produktionsenheter normalt också ett mer omfattande underhåll vid något tillfälle under året. För att utföra underhållet stoppas produktionen av massa och papper. Kostnaden för ett underhållsstopp består huvudsakligen av volymbortfall relaterat till stoppet och fasta kostnader, främst i form av kostnader för underhåll och övertidsarbete, samt till viss del av rörliga kostnader såsom högre förbrukning av el och ved vid återstarten av produktionen. Stoppens påverkan på resultatet varierar med omfattningen av de åtgärder som görs i samband med stoppen, karaktären av dessa åtgärder samt den faktiska längden på stoppet. Uppskattad stoppkostnad är en bedömning av ett normalstopps påverkan på resultatet i förhållande till ett kvartal utan periodiskt underhållsstopp.
 

Underhållsstopp i BillerudKorsnäs svenska och finska produktionsanläggningar

 

  Stoppkostnad 2021 Uppskattad stoppkostnad Uppskattad fördelning av stoppkostnad  Planerade tidpunkter för underhållsstopp
Produktionsenhet MSEK MSEK Board Paper

2022|2021|2020
Gävle 179 ~ 165 ~94% ~6%

Kv 3 | Kv 3 | Kv 2

Gruvön 204 ~ 200 ~92% ~8% Kv 1-Kv 2 | Kv 2 | Kv 3
Frövi 119 ~ 115  100%   Kv 4 | Kv 4 | Kv 4
Skärblacka 164 ~ 130 ~12%  ~88% Kv 2 | Kv 4 | Kv 4
Karlsborg 100 ~ 90    100%   Kv 3 | Kv 3 | Kv 3
Jacobstad - ~ 15   100%  Kv 2 |   -    | Kv 4 
Rockhammar 13 ~ 15 100%   Kv 4 | Kv 3 | Kv 4
Totalt 779 ~730