Affärsområden

Ladda ner
  • Helår
Helår 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning per affärsområde och för koncernen
MSEK
Packaging Paper 8 339 8 552 8 101 7 279 6 837 6 045 5 897
Consumer Board 8 015 8 006 7 436 6 964 508 0 0
Corrugated Solutions 3 620 3 329 3 148 3 073 2 594 2 772 2 428
Övrigt 1 647 2 012 2 197 2 297 393 296 350
Valutasäkring m.m. 36 -85 -29 76 95 230 153
Summa koncernen 21 657 21 814 20 853 19 689 10 427 9 343 8 828
EBITDA per affärsområde och för koncernen
MSEK
Packaging Paper 1 486 1 456 1 173 752
Consumer Board 1 723 1 657 1 584 1 255
Corrugated Solutions 829 724 588 513
Övrigt -469 251 -37 -20
Valutasäkring m.m. 37 -85 -29 76
Summa koncernen 3 606 4 003 3 279 2 576 0 0 0
EBITDA marginal per affärsområde och för koncernen
MSEK
Packaging Paper 20 17 14 10
Consumer Board 25 21 21 18
Corrugated Solutions 25 22 19 17
Koncernen 20 18 16 13 0 0 0
Rörelseresultat per affärsområde och för koncernen
MSEK
Packaging Paper 990 971 701 284 352 514 693
Consumer Board 964 954 915 557 35 0 0
Corrugated Solutions 647 551 416 318 219 370 271
Övrigt -593 195 -102 -98 -212 -136 -80
Valutasäkring m.m. 37 -85 -29 76 95 230 153
Summa koncernen 2 045 2 586 1 901 1 137 489 978 1 037
Rörelsemarginal per affärsområde och för koncernen
%
Packaging Paper 12 11 9 4 5 9 12
Consumer Board 12 12 12 8 7 0 0
Corrugated Solutions 18 17 13 10 8 13 11
Koncernen 9 12 9 6 5 10 12
Försäljningsvolymer per affärsområde
kton
Packaging Paper 1 167 1 163 1 167 1 080 1 011 850 825
Consumer Board 1 051 1 065 1 004 959 71 0 0
Corrugated Solutions 554 506 528 552 510 504 482
Totalt 2 772 2 734 2 699 2 591 1 592 1 354 1 307
Kvartal 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning kvartalsvis per affärsområde och för koncernen
MSEK
Packaging Paper 2 141 2 067 2 100 2 085 2 087 2 020 2 174 2 176 2 182 1 959 2 058 2 016 2 068 1 758 1 820 1 846 1 855 1 717 1 925 1 668 1 527 1 357 1 521 1 514 1 653 1 470 1 537 1 454 1 436
Consumer Board 2 128 1 988 1 975 2 028 2 024 1 933 2 006 2 044 2 023 1 768 1 897 1 822 1 949 1 659 1 716 1 784 1 805 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrugated Solutions 931 989 913 839 879 880 926 722 801 816 773 767 792 763 755 758 797 623 634 674 663 644 696 704 728 648 649 518 613
Övrigt 465 463 400 421 363 387 368 596 661 609 487 512 589 549 471 578 699 183 52 79 79 69 64 75 88 107 82 84 77
Valutasäkring m.m. -29 -39 5 66 4 -7 4 -49 -33 -28 -24 11 12 26 -13 38 25 37 17 19 22 16 46 90 78 54 -17 52 64
Summa koncernen 5 636 5 468 5 393 5 439 5 357 5 213 5 478 5 489 5 634 5 124 5 191 5 128 5 410 4 755 4 749 5 004 5 181 3 068 2 628 2 440 2 291 2 086 2 327 2 383 2 547 2 279 2 251 2 108 2 190
EBITDA kvartalsvis per affärsområde och för koncernen
MSEK
Packaging Paper 392 421 441 266 358 252 406 363 435 303 277 288 305 200 118 197 237
Consumer Board 440 336 424 479 484 295 410 486 466 354 409 419 402 207 420 297 331
Corrugated Solutions 190 241 241 130 217 204 249 94 177 162 161 103 162 143 138 117 115
Övrigt -70 -267 -74 -82 -46 -74 317 3 5 18 -31 -28 4 -27 9 -21 19
Valutasäkring m.m. -29 -38 5 66 4 -7 4 -49 -33 -28 -24 11 12 26 -13 38 25
Summa koncernen 923 693 1 037 859 1 017 670 1 386 897 1 050 809 792 793 885 549 672 628 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA marginal kvartalsvis per affärsområde och för koncernen
%
Packaging Paper 18 20 21 13 17 12 19 17 20 15 13 14 15 11 6 11 13
Consumer Board 21 24 21 24 24 15 20 24 23 20 22 23 21 12 24 17 18
Corrugated Solutions 20 24 26 15 25 23 27 13 22 20 21 13 20 19 18 15 14
Koncernen 16 19 19 16 19 13 25 16 19 16 15 15 16 12 14 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat kvartalsvis per affärsområde och för koncernen
MSEK
Packaging Paper 276 298 316 143 233 131 278 245 317 183 158 169 191 91 -1 76 118 39 84 145 84 41 173 122 178 184 198 184 127
Consumer Board 246 148 234 287 295 120 234 310 290 186 243 253 233 29 244 126 158 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrugated Solutions 145 194 197 84 172 160 203 51 137 120 120 59 117 98 89 66 65 23 73 67 56 60 119 94 97 122 107 -14 56
Övrigt -88 -393 -75 -81 -46 -84 307 -15 -13 -1 -47 -42 -12 -41 -10 -44 -3 -109 -13 -70 -20 -42 -42 -31 -21 -34 -12 -21 -13
Valutasäkring m.m. -29 -38 5 66 4 -7 4 -49 -33 -28 -24 11 12 26 -13 38 25 37 17 19 22 16 46 90 78 54 -17 52 64
Summa koncernen 550 209 677 499 658 320 1 026 542 698 460 450 450 541 203 309 262 363 25 161 161 142 75 296 275 332 326 276 201 234
Rörelsemarginal kvartalsvis per affärsområde och för koncernen
%
Packaging Paper 13 14 15 7 11 6 13 11 15 9 8 8 9 5 0 4 6 2 4 9 6 3 11 8 11 13 13 13 9
Consumer Board 12 7 12 14 15 6 12 15 14 11 13 14 12 2 14 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrugated Solutions 16 20 22 10 20 18 22 7 17 15 16 8 15 13 12 9 8 4 12 10 8 9 17 13 13 19 16 -3 9
Koncernen 10 4 13 9 4 6 19 10 12 9 9 9 10 4 7 5 7 1 6 7 6 4 13 12 13 14 12 10 11
Försäljningsvolymer kvartalsvis per affärsområde
kton
Packaging Paper 293 285 292 295 295 281 294 288 300 275 288 294 310 263 269 273 275 254 283 242 232 200 210 207 233 202 207 203 213
Consumer Board 285 257 261 268 265 257 262 274 272 235 252 249 268 231 236 242 250 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrugated Solutions 144 147 140 129 138 132 139 106 129 134 127 128 139 126 134 142 150 120 130 132 128 115 125 128 136 121 125 106 130
Summa koncernen 722 689 693 692 698 670 695 668 701 644 667 671 717 620 639 657 675 445 413 374 360 315 335 335 369 323 332 309 343