Divisioner

Ladda ner
  • Helår
Helår 2018 2017
Nettoomsättning per division och för koncernen
MSEK
Division Board 12 679 12 156
Division Paper 8 523 7 815
Division Solutions 980 776
Övrigt 1 719 1 634
Valutasäkring m.m. -209 -36
Summa koncernen 23 692 22 345
EBITDA per division och för koncernen
MSEK
Division Board 2 456 2 870
Division Paper 1 516 1 338
Division Solutions 14 -40
Övrigt -833 -371
Valutasäkring m.m. -210 -37
Summa koncernen 2 943 3 760
EBITDA marginal per division och för koncernen
%
Division Board 19 24
Division Paper 18 17
Division Solutions 1 -5
Koncernen 12 17
Justerad EBITDA per division, inklusive underhållsstopp, per division och för koncernen
MSEK
Division Board 2 923 3 234
Division Paper 1 806 1 638
Division Solutions 14 -40
Övrigt -300 -288
Valutasäkring m.m. -210 -37
Summa koncernen 4 233 4 507
Kostnad för underhållsstopp -757 -657
Jämförelsestörander poster -533 -90
EBITDA 2 943 3 760
Justerad EBITDA marginal per division, inklusive underhållsstopp, per division och för koncernen
%
Division Board 23 27
Division Paper 21 21
Division Solutions 1 -5
Koncernen 18 20
Rörelseresultat per division och för koncernen
MSEK
Division Board 1 469 1 868
Division Paper 1 090 930
Division Solutions 1 -58
Övrigt -920 -462
Valutasäkring m.m. -210 -37
Summa koncernen 1 430 2 241
Rörelsemarginal per division och för koncernen
%
Division Board 12 15
Division Paper 13 12
Division Solutions 0 7
Koncernen 6 10
Försäljningsvolymer per division
kton
Division Board 1 720 1 772
Division Paper 941 1 025
Övrigt -20 -22
Summa koncernen 2 641 2 775
Kvartal 2019 2018 2017
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning kvartalsvis per division och för koncernen
MSEK
Division Board 3 279 3 463 3 536 3 178 3 268 3 079 3 154 2 950 3 050 3 007 3 149
Division Paper 1 932 2 129 2 305 2 048 2 244 2 127 2 104 1 980 1 902 1 979 1 954
Division Solutions 266 268 206 257 256 279 188 225 203 206 142
Övrigt 376 471 485 436 383 451 449 383 388 443 420
Valutasäkring m.m. -20 -38 -28 -76 -97 -38 2 27 1 -35 -29
Summa koncernen 5 833 6 293 6 504 5 843 6 054 5 898 5 897 5 565 5 544 5 600 5 636
EBITDA kvartalsvis per division och för koncernen
MSEK
Division Board 384 399 683 629 608 474 745 662 789 726 693
Division Paper 268 242 466 359 431 298 428 360 351 273 354
Division Solutions 17 15 13 14 -7 10 -3 -27 2 -7 -8
Övrigt -14 -39 -112 -133 -53 -540 -107 -97 -93 -94 -87
Valutasäkring m.m. -20 -38 -28 -75 -98 -39 2 25 2 -35 -29
Summa koncernen 635 579 1 022 794 881 203 1 065 923 1 051 863 923
EBITDA marginal kvartalsvis per division och för koncernen
%
Division Board 12 12 19 20 19 15 24 22 26 24 22
Division Paper 14 11 20 18 19 14 20 18 18 14 18
Division Solutions 6 6 6 5 -3 4 -2 -12 1 -3 -6
Koncernen 11 9 16 14 15 3 18 17 19 15 16
Justerad EBITDA kvartalsvis per division, inklusive underhållsstopp, per division och för koncernen
MSEK
Division Board 521 567 683 763 757 658 745 777 934 783 740
Division Paper 324 382 466 373 490 515 428 387 426 443 382
Division Solutions 18 15 13 14 -7 10 -3 -27 2 -7 -8
Övrigt -10 -79 -99 -117 -41 -72 -70 -72 -69 -75 -72
Valutasäkring m.m. -20 -38 -28 -75 -98 -39 2 25 2 -35 -29
Summa koncernen 833 847 1 035 958 1 101 1 072 1 102 1 090 1 295 1 109 1 013
Kostnad för underhållsstopp -194 -308 0 -148 -208 -401 - -140 -215 -227 -75
Jämförelsestörander poster -4 40 -13 -16 -12 -468 -37 -27 -29 -19 -15
EBITDA 635 579 1 022 794 881 203 1 065 923 1 051 863 923
Justerad EBITDA marginal kvartalsvis per division, inklusive underhållsstopp, per division och för koncernen
%
Division Board 16 16 19 24 23 21 24 26 31 26 23
Division Paper 17 18 20 18 22 24 20 20 22 22 20
Division Solutions 7 6 6 5 -3 4 -2 -12 1 -3 -6
Koncernen 14 13 16 16 18 18 19 20 23 20 18
Rörelseresultat kvartalsvis per division och för koncernen
MSEK
Division Board 41 155 441 383 367 225 494 413 540 472 443
Division Paper 157 132 356 248 320 191 331 258 249 171 252
Division Solutions 13 14 11 11 -10 7 -7 -32 -2 -12 -12
Övrigt -42 -69 -140 -152 -67 -558 -143 -143 -108 -107 -104
Valutasäkring m.m. -20 -38 -28 -76 -97 -39 2 25 2 -35 -29
Summa koncernen 149 194 640 414 513 -174 677 521 681 489 550
Rörelsemarginal kvartalsvis per division och för koncernen
%
Division Board 1 4 12 12 11 7 16 14 18 16 14
Division Paper 8 6 15 12 14 9 16 13 13 9 13
Division Solutions 5 5 5 4 -4 3 -4 -14 -1 -6 -8
Koncernen 3 3 10 7 8 -3 11 9 12 9 10
Försäljningsvolymer kvartalsvis per division
kton
Division Board 448 457 454 426 437 417 440 420 448 436 468
Division Paper 221 223 233 214 243 233 251 253 255 258 259
Övrigt -10 -4 -6 -4 -5 -6 -5 -7 -4 -6 -5
Summa koncernen 659 676 681 636 675 644 686 666 699 688 722