Finansiella mål

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägare har bolaget satt upp fem finansiella mål.

Långsiktiga målet är en tillväxt på 3–4% per år. För 2019 uppnåddes målet. Nettoomsättningen ökade med 3% som ett resultat av positiva valutaeffekter och höjda priser. 

År Procent
2017: 3% 3
2018: 6% 6
2019: 3% 3
3
Mål 3–4%
6
Utfall 6%

EBITDA-marginalen ska överstiga 17%. Målet uppnåddes inte för 2019 på grund av ökade råvarukostnader och negativa effekter av uppstarten av den nya kartongmaskinen i Gruvön. 

År Procent
2017: 17% 17
2018: 12% 12
2019: 12% 12
12
Utfall 12%
17
Mål >17%

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%. Målet uppnåddes inte för 2019, främst på grund av den stora investeringen i den nya kartongmaskinen i Gruvön. 

År Procent
2017: 12% 12
2018: 7% 7
2019: 4% 4
7
Utfall 7%
13
Mål >13%

Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Målet nåddes 2019. Som ett resultat av försäljningen av Bergvik Skog Öst stärktes den finansiella ställningen avsevärt. 

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2017: 1,5 1,5
2018: 3,2 3,2
2019: 1,9 1,9
3.2
Utfall 3.2
2.5
Mål < 2,5

Utdelningen ska uppgå till 50% av årets resultat. För året 2019 betalades en utdelning om SEK 4,30 per aktie, motsvarande 13% av årets resultat. 

 

År Procent
2017: 54% 54
2018: 86% 86
2019: 13% 13
86
Utfall 86%
50
Mål 50%