Produktområden

Ladda ner
  • Helår
Helår 2019 2018 2017
Nettoomsättning per division och för koncernen
MSEK
Division Board 13 692 12 679 12 156
Division Paper 8 142 8 523 7 815
Division Solutions 990 980 776
Övrigt 1 779 1 719 1 634
Valutasäkring m.m. -158 -209 -36
Summa koncernen 24 445 23 692 22 345
EBITDA per division och för koncernen
MSEK
Division Board 1 986 2 456 2 870
Division Paper 1 196 1 516 1 338
Division Solutions 64 14 -40
Övrigt -257 -833 -371
Valutasäkring m.m. -159 -210 -37
Summa koncernen 2 830 2 943 3 760
EBITDA marginal per division och för koncernen
%
Division Board 15 19 24
Division Paper 15 18 17
Division Solutions 6 1 -5
Koncernen 12 12 17
Justerad EBITDA per division, inklusive underhållsstopp, per division och för koncernen
MSEK
Division Board 2 417 2 923 3 234
Division Paper 1 392 1 806 1 638
Division Solutions 65 14 -40
Övrigt -256 -300 -288
Valutasäkring m.m. -159 -210 -37
Summa koncernen 3 459 4 233 4 507
Kostnad för underhållsstopp -628 -757 -657
Jämförelsestörander poster -1 -533 -90
EBITDA 2 830 2 943 3 760
Justerad EBITDA marginal per division, inklusive underhållsstopp, per division och för koncernen
%
Division Board 18 23 27
Division Paper 17 21 21
Division Solutions 7 1 -5
Koncernen 14 18 20
Rörelseresultat per division och för koncernen
MSEK
Division Board 811 1 469 1 868
Division Paper 752 1 090 930
Division Solutions 54 1 -58
Övrigt -372 -920 -462
Valutasäkring m.m. -159 -210 -37
Summa koncernen 1 086 1 430 2 241
Rörelsemarginal per division och för koncernen
%
Division Board 6 12 15
Division Paper 9 13 12
Division Solutions 5 0 7
Koncernen 4 6 10
Försäljningsvolymer per division
kton
Division Board 1 815 1 720 1 772
Division Paper 882 941 1 025
Övrigt -25 -20 -22
Summa koncernen 2 672 2 641 2 775
Kvartal 2020 2019 2018 2017
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 3 149 3 656 3 712 3 414 3 279 3 463 3 536 3 178 3 268 3 079 3 154 2 950 3 050 3 007 3 149
Produktområde Paper 1 707 1 825 1 880 1 776 1 932 2 129 2 305 2 048 2 244 2 127 2 104 1 980 1 902 1 979 1 954
Solutions 216 190 205 250 266 268 206 257 256 279 188 225 203 206 142
Övrigt 459 562 551 447 376 471 485 436 383 451 449 383 388 443 420
Valutasäkring m.m. 30 -77 16 -72 -20 -38 -28 -76 -97 -38 2 27 1 -35 -29
Summa koncernen 5 561 6 156 6 364 5 815 5 833 6 293 6 504 5 843 6 054 5 898 5 897 5 565 5 544 5 600 5 636
EBITDA kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 269 602 578 520 384 399 683 629 608 474 745 662 789 726 693
Produktområde Paper 236 303 263 220 268 242 466 359 431 298 428 360 351 273 354
Solutions 23 3 10 19 17 15 13 14 -7 10 -3 -27 2 -7 -8
Övrigt 12 -97 -100 -92 -14 -39 -112 -133 -53 -540 -107 -97 -93 -94 -87
Valutasäkring m.m. 30 -76 15 -73 -20 -38 -28 -75 -98 -39 2 25 2 -35 -29
Summa koncernen 570 735 766 594 635 579 1 022 794 881 203 1 065 923 1 051 863 923
EBITDA marginal kvartalsvis per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 9 16 16 15 12 12 19 20 19 15 24 22 26 24 22
Produktområde Paper 14 17 14 12 14 11 20 18 19 14 20 18 18 14 18
Solutions 11 2 5 8 6 6 6 5 -3 4 -2 -12 1 -3 -6
Koncernen 10 12 12 10 11 9 16 14 15 3 18 17 19 15 16
Justerad EBITDA kvartalsvis per produktområde, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 597 602 578 646 521 567 683 763 757 658 745 777 934 783 740
Produktområde Paper 305 303 263 220 324 382 466 373 490 515 428 387 426 443 382
Solutions 25 3 10 19 18 15 13 14 -7 10 -3 -27 2 -7 -8
Övrigt 12 -58 -75 -68 -10 -79 -99 -117 -41 -72 -70 -72 -69 -75 -72
Valutasäkring m.m. 30 -76 15 -73 -20 -38 -28 -75 -98 -39 2 25 2 -35 -29
Summa koncernen 969 774 791 744 833 847 1 035 958 1 101 1 072 1 102 1 090 1 295 1 109 1 013
Kostnad för underhållsstopp -399 0 0 -126 -194 -308 0 -148 -208 -401 - -140 -215 -227 -75
Jämförelsestörander poster 0 -39 -25 -24 -4 40 -13 -16 -12 -468 -37 -27 -29 -19 -15
EBITDA 570 735 766 594 635 579 1 022 794 881 203 1 065 923 1 051 863 923
Justerad EBITDA marginal kvartalsvis per produktområde, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 19 16 16 19 16 16 19 24 23 21 24 26 31 26 23
Produktområde Paper 18 17 14 12 17 18 20 18 22 24 20 20 22 22 20
Solutions 12 2 5 8 7 6 6 5 -3 4 -2 -12 1 -3 -6
Koncernen 17 13 12 13 14 13 16 16 18 18 19 20 23 20 18
Rörelseresultat kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board -73 254 232 174 41 155 441 383 367 225 494 413 540 472 443
Produktområde Paper 127 193 153 107 157 132 356 248 320 191 331 258 249 171 252
Solutions 21 1 8 16 13 14 11 11 -10 7 -7 -32 -2 -12 -12
Övrigt -19 -126 -129 -121 -42 -69 -140 -152 -67 -558 -143 -143 -108 -107 -104
Valutasäkring m.m. 30 -77 16 -73 -20 -38 -28 -76 -97 -39 2 25 2 -35 -29
Summa koncernen 86 245 280 103 149 194 640 414 513 -174 677 521 681 489 550
Rörelsemarginal kvartalsvis per division och för koncernen
%
Produktområde Board -2 7 6 5 1 4 12 12 11 7 16 14 18 16 14
Produktområde Paper 7 11 8 6 8 6 15 12 14 9 16 13 13 9 13
Solutions 10 1 4 6 5 5 5 4 -4 3 -4 -14 -1 -6 -8
Koncernen 2 4 4 2 3 3 10 7 8 -3 11 9 12 9 10
Försäljningsvolymer kvartalsvis per produktområde
kton
Produktområde Board 441 490 515 456 448 457 454 426 437 417 440 420 448 436 468
Produktområde Paper 215 212 227 205 221 223 233 214 243 233 251 253 255 258 259
Övrigt 1 1 -1 -5 -10 -4 -6 -4 -5 -6 -5 -7 -4 -6 -5
Summa koncernen 657 703 741 656 659 676 681 636 675 644 686 666 699 688 722