i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Produktområden

Ladda ner
  • Helår
Helår 2020 2019
Nettoomsättning per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 13 600 12 861
Produktområde Paper 7 576 8 888
Solutions & Övrigt 2 750 2 854
Valutasäkring m.m. -42 -158
Summa koncernen 23 884 24 445
EBITDA per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 1 855 1 771
Produktområde Paper 1 035 1 400
Solutions & Övrigt -136 -182
Valutasäkring m.m. -42 -159
Summa koncernen 2 712 2 830
EBITDA marginal per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 14 14
Produktområde Paper 14 16
Koncernen 11 12
Justerad EBITDA per division, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 2 330 2 186
Produktområde Paper 1 254 1 613
Solutions & Övrigt -145 -181
Valutasäkring m.m. -42 -159
Summa koncernen 3 397 3 459
Kostnad för underhållsstopp -694 -628
Jämförelsestörander poster 9 -1
EBITDA 2 712 2 830
Justerad EBITDA marginal per division, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 17 17
Produktområde Paper 17 18
Koncernen 14 14
Rörelseresultat per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 516 662
Produktområde Paper 558 885
Solutions & Övrigt -258 -302
Valutasäkring m.m. -42 -159
Summa koncernen 774 1 086
Rörelsemarginal per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 4 5
Produktområde Paper 7 10
Koncernen 3 4
Försäljningsvolymer per produktområde
kton
Produktområde Board 1 842 1 665
Produktområde Paper 946 1 007
Summa koncernen 2 788 2 672
Kvartal 2021 2020 2019
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 3 663 3 642 3 785 3 370 3 059 3 571 3 600 3 291 3 063 3 210 3 297
Produktområde Paper 2 047 2 039 1 903 1 777 1 835 1 940 2 024 1 890 2 116 2 370 2 512
Solutions & Övrigt 725 772 696 667 637 722 724 706 674 751 723
Valutasäkring m.m. 59 51 136 -11 30 -77 16 -72 -20 -38 -28
Summa koncernen 6 494 6 504 6 520 5 803 5 561 6 156 6 364 5 815 5 833 6 293 6 504
EBITDA kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 678 556 705 481 266 571 537 493 374 324 580
Produktområde Paper 414 365 263 165 241 323 306 243 283 311 563
Solutions & Övrigt -34 -89 -101 6 33 -83 -92 -69 -2 -18 -93
Valutasäkring m.m. 59 51 136 -11 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 1 117 883 1 003 641 570 735 766 594 635 579 1 022
EBITDA marginal kvartalsvis per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 19 15 19 14 9 16 15 15 12 10 18
Produktområde Paper 20 18 14 9 13 17 15 13 13 13 22
Koncernen 17 14 15 11 10 12 12 10 11 9 16
Justerad EBITDA kvartalsvis per produktområde, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 859 744 705 645 577 571 537 619 503 484 580
Produktområde Paper 525 381 263 296 329 323 306 243 348 459 563
Solutions & Övrigt -34 -89 -101 -67 33 -44 -67 -45 2 -58 -80
Valutasäkring m.m. 59 51 136 -11 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 1 409 1 087 1 003 863 969 774 791 744 833 847 1 035
Kostnad för underhållsstopp -292 -204 0 -295 -399 0 0 -126 -194 -308 0
Jämförelsestörander poster 0 0 0 73 0 -39 -25 -24 -4 40 -13
EBITDA 1 117 883 1 003 641 570 735 766 594 635 579 1 022
Justerad EBITDA marginal kvartalsvis per produktområde, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 23 20 19 19 19 16 15 19 16 15 18
Produktområde Paper 26 19 14 17 18 17 15 13 16 19 22
Koncernen 22 17 15 15 17 13 12 13 14 13 16
Rörelseresultat kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 354 231 380 149 -67 233 201 158 48 100 356
Produktområde Paper 293 244 145 51 120 202 185 119 152 180 434
Solutions & Övrigt -67 -122 -133 -26 3 -113 -122 -101 -31 -48 -122
Valutasäkring m.m. 59 51 136 -11 30 -77 16 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 639 404 528 163 86 245 280 103 149 194 640
Rörelsemarginal kvartalsvis per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 10 6 10 4 -2 7 6 5 2 3 11
Produktområde Paper 14 12 8 3 7 10 9 6 7 8 17
Koncernen 10 6 8 3 2 4 4 2 3 3 10
Försäljningsvolymer kvartalsvis per produktområde
kton
Produktområde Board 466 474 521 460 419 472 491 432 404 414 415
Produktområde Paper 229 245 255 227 238 231 250 224 255 262 266
Summa koncernen 695 719 776 687 657 703 741 656 659 676 681