Produktområden

Ladda ner
  • Helår
Helår 2019
Nettoomsättning per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 12 861
Produktområde Paper 8 888
Solutions & Övrigt 2 854
Valutasäkring m.m. -158
Summa koncernen 24 445
EBITDA per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 1 771
Produktområde Paper 1 400
Solutions & Övrigt -182
Valutasäkring m.m. -159
Summa koncernen 2 830
EBITDA marginal per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 14
Produktområde Paper 16
Koncernen 12
Justerad EBITDA per produktområde, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 2 186
Produktområde Paper 1 613
Solutions & Övrigt -181
Valutasäkring m.m. -159
Summa koncernen 3 459
Kostnad för underhållsstopp -628
Jämförelsestörander poster -1
EBITDA 2 830
Justerad EBITDA marginal per produktområde, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 17
Produktområde Paper 18
Koncernen 14
Rörelseresultat per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 662
Produktområde Paper 885
Solutions & Övrigt -302
Valutasäkring m.m. -159
Summa koncernen 1 086
Rörelsemarginal per division och för koncernen
%
Produktområde Board 5
Produktområde Paper 10
Koncernen 4
Försäljningsvolymer per produktområde
kton
Produktområde Board 1 665
Produktområde Paper 1 007
Summa koncernen 2 672
Produktområde Board
Nettoomsättning 12 861
varav vätskekartong 7 583
varav förpackningskartong 1 467
varav Containerboard 3 626
Produktomårde Paper
Nettoomsättning 8 888
varav säckpapper 2 912
varav kraftpapper 3 628
varav avsalumassa 2 306
Solutions & Other
Nettoomsättning 2 854
varav Managed Packaging 822
ROCE per produktområde
%
Produktområde Board 4
Produktområde Paper 16
Koncernen 4
Kvartal 2020 2019
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 3 059 3 571 3 600 3 291 3 063 3 210 3 297
Produktområde Paper 1 835 1 940 2 024 1 890 2 116 2 370 2 512
Solutions & Övrigt 637 722 724 706 674 751 723
Valutasäkring m.m. 30 -77 16 -72 -20 -38 -28
Summa koncernen 5 561 6 156 6 364 5 815 5 833 6 293 6 504
EBITDA kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 266 571 537 493 374 324 580
Produktområde Paper 241 323 306 243 283 311 563
Solutions & Övrigt 33 -83 -92 -69 -2 -18 -93
Valutasäkring m.m. 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 570 735 766 594 635 579 1 022
EBITDA marginal kvartalsvis per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 9 16 15 15 12 10 18
Produktområde Paper 13 17 15 13 13 13 22
Koncernen 10 12 12 10 11 9 16
Justerad EBITDA kvartalsvis per produktområde, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 577 571 537 619 503 484 580
Produktområde Paper 329 323 306 243 348 459 563
Solutions & Övrigt 33 -44 -67 -45 2 -58 -80
Valutasäkring m.m. 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 969 774 791 744 833 847 1 035
Kostnad för underhållsstopp -399 0 0 -126 -194 -308 0
Jämförelsestörander poster 0 -39 -25 -24 -4 40 -13
EBITDA 570 735 766 594 635 579 1 022
Justerad EBITDA marginal kvartalsvis per produktområde, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 19 16 15 19 16 15 18
Produktområde Paper 18 17 15 13 16 19 22
Koncernen 17 13 12 13 14 13 16
Rörelseresultat kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board -67 233 201 158 48 100 356
Produktområde Paper 120 202 185 119 152 180 434
Solutions & Övrigt 3 -113 -122 -101 -31 -48 -122
Valutasäkring m.m. 30 -77 16 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 86 245 280 103 149 194 640
Rörelsemarginal kvartalsvis per division och för koncernen
%
Produktområde Board -2 7 6 5 2 3 11
Produktområde Paper 7 10 9 6 7 8 17
Koncernen 2 4 4 2 3 3 10
Försäljningsvolymer kvartalsvis per produktområde
kton
Produktområde Board 419 472 491 432 404 414 415
Produktområde Paper 238 231 250 224 255 262 266
Summa koncernen 657 703 741 656 659 676 681
Produktområde Board
Nettoomsättning 3 059 3 571 3 600 3 291 3 063 3 210 3 297
varav vätskekartong 1 701 2 076 2 060 1 972 1 762 1 860 1 989
varav förpackningskartong 393 431 399 351 397 373 346
varav Containerboard 912 1 009 1 017 877 834 962 953
Produktomårde Paper
Nettoomsättning 1 835 1 940 2 024 1 890 2 116 2 370 2 512
varav säckpapper 603 632 632 535 650 792 935
varav kraftpapper 808 888 925 893 860 922 953
varav avsalumassa 412 411 460 448 599 642 617
Solutions & Other
Nettoomsättning 637 722 724 706 674 751 723
varav Managed Packaging 169 151 147 205 213 229 175
ROCE per kvartal per produktområde
%
Produktområde Board 3 3 3 4 5 7 8
Produktområde Paper 11 12 11 16 19 22 23
Koncernen 3 3 3 4 6 8 6