Säsongeffekter

BillerudKorsnäs verksamhet uppvisar relativt begränsade säsongssvängningar. Störst påverkan har de periodiska underhållsstoppen, då respektive enhet står stilla under cirka en vecka. Den uteblivna produktionen medför något lägre leveranser under en längre tid både före, under och efter stoppet.

BillerudKorsnäs kostnader är relativt stabila under året. Dock är de fasta kostnaderna något lägre under sommarmånaderna på grund av färre underhållsprojekt och lägre säsongsmässiga personalkostnader. Energikostnaderna är något högre under vintermånaderna, dels genom högre energiförbrukning, dels genom normalt högre energipriser på framförallt elenergi.

Underhållsstopp

Förutom löpande underhåll under pågående drift, behöver BillerudKorsnäs produktionsenheter normalt också möjlighet till ett mer omfattande underhåll vid något tillfälle under året. För att utföra underhållet stoppas produktionen av massa, papper och kartong – så kallade underhållsstopp. Kostnaden för ett underhållsstopp består huvudsakligen av volymbortfall relaterat till stoppet och fasta kostnader, främst i form av kostnader för underhåll och övertidsarbete, samt till viss del av rörliga kostnader såsom högre förbrukning av el och ved vid återstarten av produktionen. Stoppens påverkan på resultatet varierar med omfattningen av åtgärder som görs i samband med stoppen, karaktären av dessa åtgärder samt den faktiska längden på stoppet. Uppskattad stoppkostnad är en bedömning av ett normalstopps påverkan på resultatet i förhållande till ett kvartal utan periodiskt underhållsstopp.

 

  Uppskattad stoppkostnad (MSEK) Uppskattad fördelning av stoppkostnad per affärsområde Planerade tidpunkter för underhållsstopp
Enheter   Packaging
Paper
 Consumer
Board
Corrugated
Solutions
2017|2016|2015
Gävle ~140 ~5% ~80% ~15% Kv 3 | Kv 3 | Kv 3
Gruvön* ~130 ~40% ~10% ~50% Kv 2 | Kv 2 | Kv 2
Frövi ~90 0% 100% 0% Kv 4 | Kv 4 | Kv 4
Skärblacka ~90 ~85% 0% ~15% Kv 2 | Kv 2 | Kv 4
Skärblacka** ~20 100% 0%  0% Kv 3 |    -    |    -
Karlsborg ~55 100% 0% 0% Kv 3 | Kv 3 | Kv 3
Jakobstad ~15 100% 0% 0% Kv 2 |    -    | Kv 4
Rockhammar ~15 0% 100% 0% Kv 3 | Kv 4 |    -

*Gruvön hade ett underhållsstopp i slutet av mars 2017, vilket påverkar både första och andra kvartalets resultat.
**Skärblacka kommer att ha ytterligare ett underhållsstopp på PM7 i slutet av september och detta påverkar resultatet för både tredje och fjärde kvartalet. Under tredje kvartalet uppgår den beräknade kostnaden till MSEK 5 och fjärde kvartalet till MSEK 15, vilket påverkar affärsområdet Packaging Paper.

Underhållsstopp i Beetham har en obetydlig effekt på BillerudKorsnäs totala resultat.

Uppskattade stoppkostnader är en bedömning av stoppkostnader under 2017.