Investment case

BillerudKorsnäs…

… är ett renodlat-företag som skapar förpackningsmaterial och -lösningar med missionen att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid …

 • Med enbart nyfiber i portföljen riktar vi oss mot kunder och applikationer som kräver lätta, starka och rena material
 • Produktportföljen består till 95 % av förpackningsmaterial, med en växande andel tjänster och lösningar
 • Vi är nummer ett eller två inom våra nischer, såsom kraftpapper, säckpapper, vätskekartong och containerboard
 • ¾ av försäljningen sker inom konsumentsegment med en stabil och långsiktigt växande efterfrågan

…inom tillväxtsegment som drivsav globala megatrender …

 • Marknaden för fiberbaserat förpackningsmaterial förväntas växa med 2,2 % per år, och den totala förpackningsmarknaden förväntas växa med 3,4 % per år
 • Globala megatrender som urbanisering och e-handel driver långsiktig efterfrågan på förpackningsmaterial
 • Medvetenhet om hållbarhet skapar ökad efterfrågan på förnybart förpackningsmaterial

… med en tydlig tillväxtstrategi för att utnyttja marknadspotential …

BillerudKorsnäs ska nå en lönsam tillväxt på 3–4 % per år genom att:

 • öka försäljningen av lösningar till varumärkesägare och expandera försäljningen utanför Europa
 • lägga fokus på innovationsarbete för att utveckla nya förpackningslösningar och expandera till potentiella nya marknadssegment
 • maximera kundvärdet genom att erbjuda hållbara produkter som utmanar alternativa material
 • kontinuerligt förbättra produktionseffektiviteten

… med en tydlig inriktning mot innovation för en hållbar framtid ...

 • Lång historia av prisbelönta förpackningsinnovationer
 • Utmanar gränserna för fiberbaserade förpackningar för att minska användningen av fossila material

… levererar stabil avkastning…

 • Genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital under företagets historia: 13 %
 • Genomsnittlig totalavkastning på 23 % per år under de senaste fem åren
 • Stark historik av framgångsrika förvärvoch investeringar