MTN program

BillerudKorsnäs etablerade i mars 2013 ett svenskt MTN program om 5 miljarder SEK. 2017 utökades rambeloppet för MTN programmet till 7 miljarder SEK.

Senast uppdaterade prospektet nedan innehåller information om bolaget samt de allmäna villkor som gäller för obligationer emmiterade under programmet.

   
2020-12-23 Prospektet BillerudKorsnäs MTN Program
  Registreringsbevis

 

Mer information om respektive obligation som emitterats under MTN-programmet finns nedan. Tryck på lån nr för att visa slutliga villkor.

Lån nr Lånedatum Löptid Terms
106 21 februari 2017 5 år MSEK 1 450
107 21 februari 2017 5 år MSEK 250
108 8 september 2017 3,75 år MSEK 300
110 20 mars 2018 5 år MSEK 800
111 20 mars 2018 5 år MSEK 1 000
112 4 juni 2018 2 år MSEK 400