Investment case

Fem skäl att investera i BillerudKorsnäs

1. Renodlat och hållbart förpackningsföretag

• BillerudKorsnäs bidrar till omställningen mot ett klimatneutralt samhälle genom att ersätta fossilbaserade produkter och stimulera ansvarsfullt skogsbruk
• Cirka 90% av försäljningen kommer från förpackningsmaterial tillverkat av naturliga cellulosafibrer. Vi erbjuder även förpackningslösningar och relaterade tjänster
• Produktionen är effektiv och placerad nära råvaran. Sex av de totalt åtta produktionsanläggningarna är fullt integrerade massa- och kartong- eller pappersbruk
• BillerudKorsnäs har en branschledande position i Dow Jones Sustainability Index

2. Stark position inom attraktiva segment

• BillerudKorsnäs är en ledande leverantör av högkvalitativa material för vätskekartong, andra kartongmaterial, kraftpapper och säckpapper
• Material för konsumentförpackningar utgör huvuddelen av vår produktion. Icke-cykliska marknadssegmenten Mat & Dryck och Hälsovård & Hygien står för cirka 70% av vår försäljning
• Som ett resultat av investeringar under de senaste åren har vår kapacitet att producera premiummaterial ökat
• Europa är vår huvudmarknad, men vår närvaro i Asien och Amerika stärks successivt

3. Verksam på en växande marknad

• Förpackningsbehoven ökar med en växande befolkning, urbanisering och digitalisering
• Marknaden för fiberbaserade förpackningar väntas växa med cirka 3% per år
• Hållbarhet är en stark drivkraft som ökar efterfrågan på förnybart förpackningsmaterial

4. Strategi för lönsam tillväxt

• Vår strategi baseras på fyra strategiska prioriteringar: Förbättra effektivitet och prestation, Skapa lönsam tillväxt genom ökat kundvärde, Accelerera innovationstakten, samt Expandera i värdekedjan
• Vårt fokus ligger på upprampningen av vår nya kartongmaskin i Gruvön, att säkerställa en säker och stabil produktion samt en konkurrenskraftig vedförsörjning och ökad kostnadseffektivitet. 

5. Starkt kassaflöde och stabil aktieutdelning

Ett viktigt mål är att ge BillerudKorsnäs aktieägare en god avkastning. Det finns goda möjligheter för detta eftersom verksamheten genererar starka kassaflöden. Utdelningspolicyn säger att 50% av årets resultat ska delas ut till aktieägarna. Utdelningen har varit stabil även under perioder med stora investeringar. Sedan 2016 har den årliga aktieutdelningen uppgått till 4,30 SEK per aktie.