i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Lär känna oss

Tänka nytt, samarbeta, känna ansvar och skapa värde är värdeord som ligger till grund för all vår verksamhet. Allt vi gör ska också präglas av kvalitet, inte bara produkter och externa kontakter utan också det interna arbetet.

Viktigt för oss

Vi tror på en öppen kommunikation och strävar efter en feedbackkultur kring prestationer i vardagen. En viktig motivationsfaktor är att varje medarbetare ser sin del och sitt bidrag till företagets övergripande mål och verksamhet. Det faktum att medarbetare får ta del av företagets vinst i form av rörlig lön och vinstandelssystem fungerar också som en motiverande faktor kopplat till de gemensamma målen.

Medarbetarna är vår främsta styrka. BillerudKorsnäs arbetar därmed aktivt med att hitta sätt som gör att alla medarbetare ges en möjlighet att finna en balans i tillvaron, oavsett vilka arbetsuppgifter eller arbetstider de har. Vi har ett brett utbud av förmåner, bland annat utfyllnad vid föräldraledighet, friskvårdsbidrag, egna träningsanläggningar och flexibel arbetstid.

Förutom redan nämnda förmåner har anställda på BillerudKorsnäs tillgång till Personalkortet. Ett kort som öppnar upp en värld av rabatterade erbjudanden bland flera olika butiker och företag.

Se även

Lediga Tjänster

Sök bland våra lediga tjänster här.

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

Sommarjobb