Aktiv arbetsgivare

Samhällets utveckling är basen för en hållbar framtid. Det gäller både lokalt där vår verksamhet finns men även globalt där andra stora utmaningar finns. Som största arbetsgivaren på fler av de orter där vi är verksamma tar vi vårt ansvar och bidrar till utvecklingen.

 Arbetslivserfarenhet

BillerudKorsnäs erbjuder utmanande praktikplatser, sommarjobb och traineeplatser inom en rad olika områden. Under 2015 fick totalt 260 ungdomar praktikplats på någon av våra arbetsplatser. I erfarenhet genererade den sammanlagda spenderade tiden hos oss 1333 veckor som motsvarar cirka 33 skolår. Bolaget gav även 437 ungdomar sommarjobb under 2015, till det kan tilläggas alla arbetstillfällen som uppstår för entreprenörer på produktionsenheterna, vilket uppnådde 311 årsarbeten. På vår produktionsenhet i Gruvön initierades Korta vägen. Ett initiativ för att minska tiden för personer med utländsk bakgrund och akademisk utbildning utanför Sverige att börja jobba. I programmet erbjuds sex månaders praktik där Arbetsförmedlingen tar den huvudsakliga kostnaden.

Framtidslabb för elever

Under 2015 öppnade BillerudKorsnäs tillsammans med Tekniska muséet i Stockholm utställningen Mega Mind. Syftet var att väcka ungdomars teknikintresse. Utöver tekniska utmaningar finns tre framtidslabb varav ett som BillerudKorsnäs ansvarar för, Packalabbet. I labbet kan elever lösa uppgifter om förpackningsmaterialets hållfasthet, ursprung och hur materialet användas på nya sätt.

Globala insatser

Samarbetet med Action Aid fortsatte under året där BillerudKorsnäs medarbetare har möjlighet att skänka en summa till Action Aid, där sedan BillerudKorsnäs går in med extra pengar. Ett nytt samarbete slöts även med den franska ideella organisationen Tara Expeditions, som uppmärksammar ett stort problem i världshaven, plastskräpet. Läs mer om våra partnerskap här.

Visste du att...

Under 2015 fortsatte vi vårt bidrag till lokala fjärrvärmenät. Överskottsvärmen från BillerudKorsnäs produktionsenheter försörjde de lokala fjärrvärmenäten 952GWh. Det räcker till uppvärmning för ca 47 000 villor. Vår produktionsenhet i Frövi levererade exempelvis 89 procent av värmebehovet inom Lindesberg kommun.

Se även

Lediga Tjänster

Sök bland våra lediga tjänster här.

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

The Trainee Blog

Är du nyfiken på vad det innebär att vara trainee på BillerudKorsnäs? Följ traineerna på bloggen här.