Vår övertygelse

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete är inget som separeras från det dagliga arbetet. Det finns i allt vi gör. Vår mission driver verksamheten och våra medarbetares dagliga uppdrag framåt.

Den ska styra våra beslut och åtgärder, och inspirera oss att gå till vårt arbete för att tillsammans göra målet till verklighet. Vi tror att en ljusare framtid kan skapas genom höga ambitioner och genom att inte nöja sig med förpackningsmaterial och – lösningar som är ordinära, ineffektiva, icke återvinningsbara eller miljöbelastande. Som medarbetare bidrar du till att skapa smartare förpackningslösningar som förbättrar lönsamheten, inspirerar miljontals konsumenter och bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer.

Våra värderingar

Vår värdegrund utgörs av orden tänka nytt, samarbeta, känna ansvar och skapa värde. Värdegrunden är viktiga byggstenar i vårt dagliga arbete och ska motivera oss att sträva efter missionen.

  • Tänka nytt - På BillerudKorsnäs uppmanar vi till att våga prova nya vägar och våga testa sina idéer
  • Samarbeta – Vi tar vara på goda exempel och lär av varandra. Att motivera varandra och sprida arbetsglädje är ytterligare en viktig aspekt hos
  • Känna ansvar – Hos oss sätter vi säkerheten först och tar ansvar för vår arbetsmiljö. Vi för den egna kompetensutvecklingen framåt samtidigt som vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter och strävar efter personligt uppsatta mål
  • Skapa värde – På BillerudKorsnäs har vi en anda av att alltid göra vårt yttersta. Vi arbetar alltid med kunden i fokus och har internt ett aktivt förbättringsarbete för att lära oss mer

Visste du att...

BillerudKorsnäs säljer 2 640 000 ton förpackningsmaterial årligen. Det är enorma siffror som är svåra att relatera till. Om vi i detta räkneexempel antar att varje förpackning väger 25 gram i genomsnitt räcker materialet till närmare 106 miljarder förpackningar per år. Det motsvarar 290 miljoner förpackningar per dag. Världens befolkning är drygt 7 miljarder. Räknar vi med en förpackning per individ så levererar BillerudKorsnäs förpackningar till 4,1 procent av världens befolkning varje dag.

Se även

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

Lediga Tjänster

Sök bland våra lediga tjänster här.

Vad kan man arbeta med på BillerudKorsnäs?

Läs mer här om vad du kan arbeta med på BillerudKorsnäs