Graduate Trainee Program

Vi på BillerudKorsnäs vill kombinera nästa generations idéer med vår samlade expertis  för att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Det kräver en bra blandning av olika kompetenser och erfarenheter. På BillerudKorsnäs finns en mångårig erfarenhet som vi vill blanda med nästa generations perspektiv och innovationskraft. Med vår kompetens och kunskap om utveckling av hållbar produktion satsar vi på traineeprogramet som en del av vårt långsiktiga arbete med kompetensförsörjning. 

BillerudKorsnäs traineeprogram är utformat för att ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar till god kunskap och förståelse för företagets verksamhet. Genom att tydliggöra sambandet mellan produktion, marknad och försäljning vill vi skapa möjlighet till personlig utveckling där olika förmågor sätts på prov och utmanar givna mönster. Programmet utgår från ett perspektiv kring internationalisering tillsammans med hållbar utveckling.

Utöver att traineerna sätts in i hela produktionsprocessen, alltså från ax till limpa, är målet att belysa vikten av att anpassa produktionen efter omvärldens krav på förändring och utveckling i samtliga led. Vidare syftar programmet även till att ge en god förståelse av helheten vad det gäller affärsmodellen och erbjuder bra möjlighet till att bygga upp ett stort och värdefullt nätverk för en framtida karriär inom företaget. BillerudKorsnäs traineer är lokaliserade runtom i Sverige på BillerudKorsnäs produktionsorter samt på huvudkontoret i Solna. Som trainee är man främst stationerad på sin hemavdelning där fokus ligger på introduktion och kunskap om verksamheten utifrån avdelningen och den framtida befattningens behov.

Traineegruppen genomför regelbundna besök på några av våra produktionsorter samt huvudkontoret i Solna för att ta del av BillerudKorsnäs hela verksamhet. Utöver det ges traineerna chansen att gå skiftgång inom produktion samt att vara stationerad under 1 månad på ett av BillerudKorsnäs säljkontor utanför Sverige, till exempel i Barcelona, Shanghai eller Dubai. Tillsammans med lika många handplockade medarbetare inom BillerudKorsnäs medverkar traineerna även i ett antal utbildningstillfällen kring olika teman såsom ledarskap, strategi, internationalisering, finansiella mål, innovation och affärsutveckling.

Förhoppningen är att anställda inom BillerudKorsnäs och traineerna ska inspireras och lära sig mycket av varandra för att tillsammans skapa framgång inom olika områden.

VI GILLAR ATT UTMANA OCH ATT UTMANAS! GÖR DU?

Se även

Certifierat Trainee Program

Vi har ett certifierat Trainee Program. Läs mer om vad det innebär här.

The Trainee Blog

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.