Frida Egerlid, Manager Business Process and Operational Excellence

Namn: Frida Egerlid

Vad studerade du? Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet

När var du trainee? 2004

Vad började du arbeta som och vad arbetar du med idag? Jag började som ingenjör inom logistik på bruket i Gävle. Idag är jag chef för affärsprocesser och operationell excellens (Manager Business Process and Operational Excellence) som tillhör området Supply Chain.

Vad var det bästa med att vara trainee? Att lära känna hela företaget (och verksamheten), att skapa sitt eget nätverk.

Hur har traineeprogrammet påverkat din karriär? Nätverket gör att folk inom organisationen känner till dig, vilket gör det enklare att hitta nya karriärmöjligheter. Dessutom har det hjälp mig att komma på vilka områden inom företaget jag är mer intresserad av.

Varför skulle du rekommendera andra att ansöka till traineeprogrammet? Att vara trainee är det bästa sättet att börja arbeta på inom ett företag eftersom du får en väldigt bra (och lång) introduktion till företaget, verksamheten, produkterna, organisationen, kulturen, de anställda o.s.v. Många av de saker som gör det lättare för en att göra sitt dagliga jobb senare, eftersom man får en helhetsbild av företaget.