Lisa Jansson, Operations Development Manager

Namn: Lisa Jansson

Vad studerade du? Skogsbruk på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och på UNBC (University of Northern British Columbia, Canada)

När var du trainee? 2009

Vad började du arbeta som och vad gör du idag? Jag började arbeta som certifiering på Korsnäs skogsavdelning. Min roll innebar att implementera ett FSC paraplycertifikat så att vi kunde certifiera privata skogsägare och öka vår andel certifierad skog. Idag arbetar jag som Operations Development Manager på fabriken i Frövi, där min och mitt teams uppgift är att stödja och utbilda organisationen när det gäller implementeringen av vårt förbättringsprogram BKOM.

Vad var det bästa med att vara trainee? Att vi fick en riktigt bra bild av hela företaget, och en bra förståelse för de utmaningar vi står inför. Och naturligtvis alla de medarbetare vi träffade och nätverket vi skapade inom företaget under vår tid som traineer.

Hur har traineeprogrammet påverkat din karriär? Jag tycker att det har påverkat mig på ett mycket positivt sätt. Jag tror att min traineetid är en av de faktorer som gett mig möjlighet att byta från skogsavdelningen och istället börja arbeta inom produktion och lära mig någonting helt nytt.

Varför skulle du rekommendera andra att ansöka till traineeprogrammet? För att det är en unik möjlighet att börja karriären på inom ett företag. Man kan skapa ett oerhört bra nätverk och man har också möjlighet att se vilka olika karriärmöjligheter som finns inom företaget och få ett hum om vad man vill göra i framtiden!