Louise Wohrne, Sustainability Manager

Namn: Louise Wohrne

Vad studerade du? Civilingenjör i bioteknik, Kungliga tekniska högskolan

När var du trainee? 2011

Vad började du arbeta som och vad gör du idag? Jag började som kemiingenjörstrainee och direkt efter traineeprogrammet arbetade jag som processingenjör. Nu arbetar jag som Sustainability Manager.

Vad var det bästa med att vara trainee? Att man får en överblick över hela företaget, från skog, fabriker, verksamhetsområden och försäljning. Även att lära känna så många medarbetare utanför Karlsborg (där jag var placerad) är någonting som jag haft stor nytta av.

Hur har traineeprogrammet påverkat din karriär? Det gav mig en uppfattning om vilka olika roller det finns i företaget och det gav mig ett bra nätverk som jag fortfarande använder. Jag tror att det också var bra att andra medarbetare i företaget kände till traineerna och hörde talas om oss, så folk visste vem jag var tack vare att det pratades om programmet. Det har hjälpt mig när jag gått vidare från placeringen på bruket i Karlsborg till att arbeta på huvudkontoret i olika roller.

Skulle du rekommendera andra att ansöka till traineeprogrammet? Ja!