Stina Carlsson, Mill Controller

Namn: Stina Carlsson

Vad studerade du? Civilingenjör i industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola

När var du trainee? 2004

Vad började du arbeta som och vad arbetar du med idag? Jag började som ingenjör på avdelningen för produktionsplanering. Några år senare gick jag vidare till finansavdelningen och nu arbetar jag som controller för bruket i Gävle. Jag är också en del av Gävle bruks ledningsgrupp.

Vad var det bästa med att vara trainee? Jag fick en fantastisk möjlighet att lära känna många delar av företaget (trots att vi på den tiden endast var på bruket i Gävle), och på det sättet fick jag en ganska bra förståelse för processen/verksamheten och lärde känna många medarbetare. Och vi hade väldigt roligt inom traineegruppen och med tidigare traineer.

Hur har traineeprogrammet påverkat din karriär? Det stora kontaktnätverket och förståelsen för processen har verkligen hjälpt mig mycket.

Varför skulle du rekommendera andra att ansöka till traineeprogrammet? För att det är en unik möjlighet att lära känna flera delar av företaget innan du börjar bli ”användbar”.